Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
1 Mar 2019 BMRC p53 Laboratory SHON Expression Predicts Response and Relapse Risk of Breast Cancer Patients After Anthracycline-Based Combination Chemotherapy or Tamoxifen Treatment Longxin Chen, Runlin Z. Ma, Wenming Cao, Xiaojia Wang, Yan Li, Jo K. Perry, Mohammed Aleskandarany, Christopher C. Nolan, Emad A. Rakha, Peter E. Lobie, Stephen Y. T. Chan, Ian O. Ellis, Le-Ann Hwang, David P. Lane, Andrew R. Green, Dong-Xu Liu, Tarek M. A. Abdel-Fatah, Reuben J. Broom, Jun Lu, Paul M. Moseley, Baiqu Huang, Lili Li, Suling Liu
2 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mudskipper genomes provide insights into the terrestrial adaptation of amphibious fishes Xinxin You, Chao Bian, Qijie Zan, Xun Xu, Xin Liu, Jieming Chen, Jintu Wang, Ying Qiu, Wujiao Li, Xinhui Zhang, Ying Sun, Shixi Chen, Wanshu Hong, Yuxiang Li, Shifeng Cheng, Guangyi Fan, Chengcheng Shi, Jie Liang, Y. Tom Tang, Chengye Yang, Zhiqiang Ruan, Jie Bai, Chao Peng, Qian Mu, Jun Lu, Mingjun Fan, Shuang Yang, Zhiyong Huang, Xuanting Jiang, Xiaodong Fang, Guojie Zhang, Yong Zhang, Gianluca Polgar, Hui Yu, Jia Li, Zhongjian Liu, Guoqiang Zhang, Vydianathan Ravi, Steven L. Coon, Jian Wang, Huanming Yang, Byrappa Venkatesh, Jun Wang, Qiong Shi
19 Mar 2014 BMRC Bioinformatics Institute Human Finger-Prick Induced Pluripotent Stem Cells Facilitate the Development of Stem Cell Banking Jun Lu, Chee-Wai Wong, Tze-Kai Tan, Hu Li, Christopher Syn, Eng-Lee Tan, Hong-Kee Tan, Cheng-Xu Delon Toh, Dongrui Ma, Binxia Yang, Tong Ming Liu, Bing Lim, Yoon-Pin Lim, Stuart A. Cook, Yuin-Han Loh