Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
30 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research TESANet: Self-attention network for olfactory EEG classification Chengxuan Tong, Yi Ding, Kevin Lim Jun Liang, Zhuo Zhang, Haihong Zhang, Cuntai Guan 2022 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)
23 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research A framework for tool cognition in robots without prior tool learning or observation Keng Peng Tee, Samuel Cheong, Jun LI, Gowrishankar Ganesh Nature Machine Intelligence
9 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Improving carrier mobility in two-dimensional semiconductors with rippled materials Hong Kuan Ng, Du Xiang, Ady Suwardi, Guangwei Hu, Ke Yang, Yunshan Zhao, Tao Liu, Zhonghan Cao, Huajun Liu, Shisheng Li, Jing Cao, Qiang Zhu, Zhaogang Dong, Chee Kiang Ivan Tan, DongZhi Chi, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar, Goki Eda, Ming Yang, Jing Wu Nature Electronics
28 Apr 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering In-situ real-time imaging of subsurface damage evolution in carbon fiber composites with shearography Lei Zhang, Yi Fan Chen, Huajun Liu, Benjamin Russell, Zi Wen Tham, Lin Ke, Uvarajan M. Velayutham Composites Communications
11 Feb 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Complementing Tissue Testing With Plasma Mutation Profiling Improves Therapeutic Decision-Making for Patients With Lung Cancer Yukti Choudhury, Min-Han Tan, Jun Li Shi, Augustine Tee, Kao Chin Ngeow, Jonathan Poh, Ruth Rosalyn Goh, Jamie Mong Frontiers in Medicine
2 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Partial-Map-Based Monte Carlo Localization in Architectural Floor Plans Chee leong Chan, Jun LI, Jian Le Chan, Zhengguo Li, Kong Wah Wan Social Robotics
1 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research Cognitive Navigation for Indoor Environment Using Floorplan Jun LI, Chee leong Chan, Jian Le Chan, Zhengguo Li, Kong Wah Wan, Wei Yun Yau IROS 2021
27 Jun 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Electrostatically Tunable Near‐Infrared Plasmonic Resonances in Solution‐Processed Atomically Thin NbSe2 Meng Zhao, Jing Li, Matej Sebek, Le Yang, Yan Jun Liu, Michel Bosman, Qian Wang, Xinting Zheng, Jiong Lu, Jinghua Teng Advanced Materials
24 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Towards Understanding and Inferring the Crowd: Guided Second Order Attention Networks and Re-identification for Multi-object Tracking Bhujel Niraj, Jun LI, Yau Wei Yun, Han Wang 2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)
17 Jul 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Giant piezoelectricity in oxide thin films with nanopillar structure Huajun Liu, Haijun Wu, Khuong Phuong Ong, Tiannan Yang, Ping Yang, Pranab Kumar Das, Xiao Chi, Yang Zhang, Caozheng Diao, Wai Kong Alaric Wong, Eh Piew Chew, Yi Fan Chen, Chee Kiang Ivan Chee Kiang Ivan, Andrivo Rusydi, Mark B. H. Breese, David J. Singh, Long-Qing Chen, Stephen J. Pennycook, Kui Yao Science