Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
30 Mar 2023 BMRC Singapore Immunology Network The RNA-binding protein hnRNP F is required for the germinal center B cell response Hengjun Huang, Yuxing Li, Gaopu Zhang, Gui-Xin Ruan, Zhijian Zhu, Wenjing Chen, Jia Zou, Rui Zhang, Jing Wang, Yu Ouyang, Shengli Xu, Xijun Ou Nature Communications
22 Nov 2022 BMRC Singapore Immunology Network Adenosine deaminase acting on RNA-1 is essential for early B lymphopoiesis Wenjing Chen, Yuxing Li, Gui-Xin Ruan, Hengjun Huang, Rui Zhang, Jing Wang, Yu Ouyang, Yan Li, Shengli Xu, Xijun Ou Cell Reports
8 Feb 2022 BMRC Singapore Immunology Network The spliceosome component Usp39 controls B cell development by regulating immunoglobulin gene rearrangement Gui-Xin Ruan, Yuxing Li, Wenjing Chen, Hengjun Huang, Rui Zhang, Changxu Chen, Kong-Peng Lam, Shengli Xu, Xijun Ou Cell Reports
11 Aug 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging A Portable Ultrawideband Confocal Raman Spectroscopy System with a Handheld Probe for Skin Studies Ruochong Zhang, Renzhe Bi, Chris Ho Jun Hui, Poongkulali Rajarahm, U.S. Dinish, Malini Olivo ACS Sensors
27 Apr 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Engineered NS1 for Sensitive, Specific Zika Virus Diagnosis from Patient Serology Thai Leong Yap, Shin Yee Hong, Jun Hui Soh, Lekha Ravichandraprabhu, Vanessa W.X. Lim, Hsi-Min Chan, Tommy Z.X. Ong, Ying Ping Chua, Shi En Koh, Huajing Wang, Yee Sin Leo, Jackie Y. Ying, William Sun Emerging Infectious Diseases
5 Feb 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Handheld confocal Raman spectroscopy (CRS) for objective assessment of skin barrier function and stratification of severity in atopic dermatitis (AD) patients Chris Jun Hui Ho, Yik Weng Yew, U.S. Dinish, Amanda Hui Yu Kuan, Melvin Kai Weng Wong, Renzhe Bi, Kapil Dev, Xiuting Li, Gurpreet Singh, Mohesh Moothanchery, Jayakumar Perumal, Steven Tien Guan Thng, Malini Olivo Journal of Dermatological Science
11 Aug 2018 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Noninvasive Anatomical and Functional Imaging of Orthotopic Glioblastoma Development and Therapy using Multispectral Optoacoustic Tomography Ralph P. Mason, Daniel Razansky, Malini Olivo, Ghayathri Balasundaram, Lu ding, Xiuting Li, Amalina Binte Ebrahim Attia, Xose Luis Dean-Ben, Chris Jun Hui Ho, Prashant Chandrasekharan, Hui Chien Tay, Hann Qian Lim, Chee Bing Ong Translational Oncology
16 Apr 2018 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Preparation of drug nanocrystals embedded in mannitol microcrystals via liquid antisolvent precipitation followed by immediate (on-line) spray drying Jun Hu, Yuancai Dong, Wai Kiong Ng, Giorgia Pastorin Advanced Powder Technology
17 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research DEEP REGIONAL FEATURE POOLING FOR VIDEO MATCHING Jie Lin, Yan Bai, Yihang Lou, Shiqi Wang, Lingyu Duan, Tiejun Huang, Vijay Chandrasekhar, Alex Kot 2017 IEEE International Conference on Image Processing
17 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research A Multi-Block N-Ary Trie Structure for Exact R-Neighbour Search in Hamming Space Jie Lin, Yicheng Huang, Lingyu Duan, Zhe Wang, Tiejun Huang, Vijay Chandrasekhar 2017 IEEE International Conference on Image Processing