Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Jan 2023 SERC Institute for Infocomm Research CPP-Net: Context-Aware Polygon Proposal Network for Nucleus Segmentation Shengcong Chen, Changxing Ding, Minfeng Liu, Jun Cheng, Dacheng Tao IEEE Transactions on Image Processing
15 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research CT2CXR: CT-based CXR Synthesis for Covid-19 Pneumonia Classification Peter Ho Hin Yuen, Xiaohong Wang, Zhiping Lin, Nikki Ka Wai Chow, Jun Cheng, Cher Heng Tan, Weimin Huang Machine Learning in Medical Imaging
24 Aug 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Functional imaging and targeted drug delivery in mice and patient tumors with a cell nucleolus-localizing and tumor-targeting peptide Renwei Jing, Qian Wang, Lu Chen, Guangtao Li, Ruibin Li, Leijie Zhang, Hongbing Zhang, Bingfeng Zuo, Yiqi Seow, Xin Qiao, Biaobiao Wang, Jingyuan Xu, Jun Chen, Tianqiang Song, HaiFang Yin Biomaterials
24 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research MOS:A Low Latency and Lightweight Framework for Face Detection, Landmark Localization, and Head Pose Estimation Jun Cheng, Yepeng Liu, Zaiwang Gu, Shenghua Gao, Dong Wang, Yusheng Zeng British Machine Vision Conference (BMVC) 2021
13 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research Memorizing Structure-Texture Correspondence for Image Anomaly Detection Kang Zhou, Jing Li, Yuting Xiao, Jianlong Yang, Jun Cheng, Wen Liu, Weixin Luo, Jiang Liu, Shenghua Gao IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
16 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research A New Feature Extraction and Recognition Method for Microexpression Based on Local Non-negative Matrix Factorization Junli Gao, Huajun Chen, Xiaohua Zhang, Jing Guo, Wenyu Liang Frontiers in Neurorobotics
20 Jul 2020 SERC Institute for Infocomm Research Automatic Glaucoma Detection from Stereo Fundus Images EE PING ONG, Jun Cheng, Damon W.K. Wong, Elton L.T. Tay, Hwei Yee Teo, Rosalyn Grace Loo, Leonard W.L. Yip Annual International Conferences of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
24 Dec 2018 SERC Institute of High Performance Computing Action Recognition for Depth Video using Multi-view Dynamic Images Yang Xiao, Jun Chen, Yancheng Wang, Zhiguo Cao, Zhou Joey Tianyi, Xiang Bai Information Sciences
17 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Automated Intelligent Systems for the Analysis of Optical Coherence Tomography Images in Eye and Skin Applications Damon Wing Kee Wong, Ai Ping Yow, Jun Cheng, Huazhu Fu, Ruchir Srivastava, Beng Hai Lee, EE PING ONG, Jiang Liu 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
6 Jul 2018 SERC Institute for Infocomm Research Three-dimensional graph-based skin layer segmentation in optical coherence tomography images for roughness estimation Ruchir Srivastava, Ai Ping Yow, Jun Cheng, Damon W. K. Wong, Hong Liang Tey Biomedical Optics Express