Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Feb 2020 BMRC Skin Research Institute of Singapore Belinostat Resolves Skin Barrier Defects in Atopic Dermatitis by Targeting the Dysregulated miR-335:SOX6 Axis Wen Chiy Liew, Gopinath M. Sundaram, Shan Quah, Guo Guang Lum, Jonathan S. L. Tan, Rajkumar Ramalingam, John E. A. Common, Mark B. Y. Tang, E. Birgitte Lane, Steven Tien Guan Thng, Prabha Sampath The Journal of Allergy and Clinical immunology
30 May 2018 BMRC Bioinformatics Institute Exome Sequencing and Rare Variant Analysis Reveals Multiple Filaggrin Mutations in Bangladeshi Families with Atopic Eczema and Additional Risk Genes Manuela Pigors, John E. A. Common, Xuan Fei Colin C. Wong, Sajid Malik, Claire A. Scott, Niloofar Tabarra, Herty Liany, Jianjun Liu, Vachiranee Limviphuvadh, Nicholas Lench, Sebastian Maurer-Stroh, Mark B. Y. Tang, David J. Margolis, David A. van Heel, Charles A. Mein, Natalija Novak, Hansjorg Baurecht, Stephan Weidinger, W. H. Irwin McLean, Alan D. Irvine, Edel A. O'Toole, Michael A. Simpson, David P. Kelsell Journal of Investigative Dermatology
30 May 2018 BMRC Bioinformatics Institute Exome Sequencing and Rare Variant Analysis Reveals Multiple Filaggrin Mutations in Bangladeshi Families with Atopic Eczema and Additional Risk Genes Manuela Pigors, John E. A. Common, Xuan Fei Colin C. Wong, Sajid Malik, Claire A. Scott, Niloofar Tabarra, Herty Liany, Jianjun Liu, Vachiranee Limviphuvadh, Sebastian Maurer-Stroh, Mark B. Y. Tang, Nicholas Lench, David J. Margolis, David A. van Heel, Charles A. Mein, Natalija Novak, Hansjorg Baurecht, Stephan Weidinger, Erwin W. H. McLean, Alan D. Irvine, Edel A. O'Toole, Michael A. Simpson, David P. Kelsell Journal of Investigative Dermatology
3 Feb 2014 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-Wide Linkage, Exome Sequencing and Functional Analyses Identify ABCB6 as the Pathogenic Gene of Dyschromatosis Universalis Hereditaria Na Wang, Hong Liu, Yi Li, Ken Kwok Hon Hung, Chuan Wang, Xuechao Chen, Donglai Sheng, Xi’an Fu, Kelvin See, Jia Nee Foo, Huiqi Low, Herty Liany, Ishak Darryl Irwan, Jian Liu, Baoqi Yang, Mingfei Chen, Yongxiang Yu, Gongqi Yu, Boon Kee Goh, John E. A. Common, Guiye Niu, Jiabao You, Yan Zhou, Shanshan Ma, Ting Wang, Xiaoxiao Yan, Birgitte E. Lane, Yonghu Sun, Guizhi Zhou, Xianmei Lu, Zhenhua Wang, Hongqing Tian, Yuanhua Cao, Shumin Chen, Qiji Liu, Jianjun Liu, Furen Zhang, Mathias Toft PLoS ONE
3 Feb 2014 BMRC Institute of Medical Biology Genome-wide linkage, exome sequencing and functional analyses identify ABCB6 as the pathogenic gene of dyschromatosis universalis hereditaria Herty Liany, Ishak Darryl Irwan, Jian Liu, Hong Liu, Yi Li, Ken Kwok Hon Hung, Na Wang, Chuan Wang, Xuechao Chen, Donglai Sheng, Xi'an Fu, Kelvin See, Jia Nee Foo, Huiqi Low, Baoqi Yang, Mingfei Chen, Yongxiang Yu, Gongqi Yu, Guiye Niu, Jiabao You, Yan Zhou, Shanshan Ma, Ting Wang, Xiaoxiao Yan, Boon Kee Goh, John E. A. Common, Birgitte E. Lane, Yonghu Sun, Guizhi Zhou, Xianmei Lu, Zhenhua Wang, Hongqing Tian, Yuanhua Cao, Shumin Chen, Qiji Liu, Jianjun Liu, Furen Zhang PLoS ONE