Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
8 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering Dynamic Structural Color Pixels at Microscales by Inhomogeneous Strain-Induced Localized Topographic Change Yujie Ke, Qifeng Ruan, Yanbin Li, Hao Wang, Hongtao Wang, Wang Zhang, Chengfeng Pan, Parvathi Nair Suseela Nair, Jie Yin, Joel K. W. Yang Nano Letters
22 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hybrid Dielectric-Plasmonic Nanoantenna with Multiresonances for Subwavelength Photon Sources Pavel A. Dmitriev, Emmanuel Lassalle, Lu ding, Zhenying Pan, Darren C. J. Neo, Vytautas Valuckas, Ramón Paniagua-Domínguez, Joel K. W. Yang, Hilmi Volkan Demir, Arseniy I. Kuznetsov ACS Photonics
17 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible electrical switching of nanostructural color pixels Shutao Zhang, Jun Zhang, Wei Peng Goh, Yan Liu, Febiana Tjiptoharsono, Henry Yit Loong Lee, Changyun Jiang, Jun Ding, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong Nanophotonics
23 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Miniaturizing color-sensitive photodetectors via hybrid nanoantennas toward submicrometer dimensions Jinfa Ho, Zhaogang Dong, Hai Sheng Leong, Jun Zhang, Febiana Tjiptoharsono, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Ken Choon Hwa Goh, Mengfei Wu, Shiqiang Li, Jingyee Chee, Calvin Pei Yu Wong, Arseniy I. Kuznetsov, Joel K. W. Yang Science Advances
23 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanocavity-induced trion emission from atomically thin WSe2 Zhuo Wang, Yuanda Liu, Dao Chen, Zixuan Wang, Mohamed Asbahi, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Jie Deng, Jinghua Teng, Andrew T. S. Wee, Wenjing Zhang, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong Scientific Reports
9 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Order Photonic Cavity Modes Enabled 3D Structural Colors Hailong Liu, Hongtao Wang, Hao Wang, Jie Deng, Qifeng Ruan, Wang Zhang, Omar A. M. Abdelraouf, Norman Soo Seng Ang, Zhaogang Dong, Joel K. W. Yang, Hong Liu ACS Nano
23 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Schrödinger’s red pixel by quasi-bound-states-in-the-continuum Zhaogang Dong, Lei Jin, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Hao Wang, Yang Chen, Febiana Tjiptoharsono, Jinfa Ho, Sergey Gorelik, Ray Jia Hong Ng, Qifeng Ruan, Cheng-Wei Qiu, Joel K. W. Yang Science Advances
20 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoscale mapping of optically inaccessible bound-states-in-the-continuum Zhaogang Dong, Zackaria Mahfoud, Ramón Paniagua-Domínguez, Hongtao Wang, Antonio I. Fernández-Domínguez, Sergey Gorelik, Son Tung Ha, Febiana Tjiptoharsono, Arseniy I. Kuznetsov, Michel Bosman, Joel K. W. Yang Light: Science & Applications
9 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible Tuning of Mie Resonances in the Visible Spectrum Li Lu, Zhaogang Dong, Febiana Tijiptoharsono, Ray Jia Hong Ng, Hongtao Wang, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Yunzheng Wang, Hai Sheng Leong, Poh Chong Lim, Joel K. W. Yang, Robert E. Simpson ACS Nano
18 Mar 2014 SERC Data Storage Institute Determination of Position Jitter and Dot-Size Fluctuations in Patterned Arrays Fabricated by the Directed Self-Assembly of Gold Nanoparticles Mohamed Asbahi, Kevin T. P. Lim, Fuke Wang, Maria Y. Lin, Kheong S. Chan, Baolei Wu, Vivian Ng, Joel K. W. Yang Magnetics, IEEE Transactions on