Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Aug 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Epigenetic promoter alterations in GI tumour immune-editing and resistance to immune checkpoint inhibition Raghav Sundar, Kie-Kyon Huang, Vikrant Kumar, Kalpana Ramnarayanan, Deniz Demircioğlu, Zhisheng Her, Xuewen Ong, Zul Fazreen Bin Adam Isa, Manjie Xing, Angie Lay-Keng Tan, David Wai Meng Tai, Su Pin Choo, Weiwei Zhai, Jia Qi Lim, Meghna Das Thakur, Luciana Molinero, Edward Cha, Marcella Fasso, Monica Niger, Filippo Pietrantonio, Jeeyun Lee, Anand D Jeyasekharan, Aditi Qamra, Radhika Patnala, Arne Fabritius, Mark De Simone, Joe Yeong, Cedric Chuan Young Ng, Sun Young Rha, Yukiya Narita, Kei Muro, Yu Amanda Guo, Anders Jacobsen Skanderup, Jimmy Bok Yan So, Wei Peng Yong, Qingfeng Chen, Jonathan Göke, Patrick Tan Gut
20 Feb 2017 BMRC Skin Research Lab A functional SNP associated with atopic dermatitis controls cell type-specific methylation of the VSTM1 gene locus (Pending publish) Dilip Kumar, Kia Joo Puan, Anand Kumar Andiappan, Bernett Lee, Geertje H. A. Westerlaken, Doreen Haase, Rossella Melchiotti, Zhuang Li, Nurhashikin Yusof, Josephine Lum, Geraldine Koh, Shihui Foo, Joe Yeong, Alexessander Couto Alves, Juha Pekkanen, Liang Dan Sun, Astrid Irwanto, Benjamin P. Fairfax, Vivek Naranbhai, John E. A. Common, Mark Tang, Chin Keh Chuang, Marjo-Riitta Jarvelin, Julian C. Knight, Xuejun Zhang, Fook Tim Chew, Shyam Prabhakar, Liu Jianjun, De Yun Wang, Francesca Zolezzi, Michael Poidinger, E. Birgitte Lane, Linde Meyaard, Olaf Rotzschke Genome Medicine