Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
23 Sep 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanocavity-induced trion emission from atomically thin WSe2 Zhuo Wang, Yuanda Liu, Dao Chen, Zixuan Wang, Mohamed Asbahi, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Jie Deng, Jinghua Teng, Andrew T. S. Wee, Wenjing Zhang, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong Scientific Reports
16 Apr 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Anisotropic Collective Charge Excitations in Quasimetallic 2D Transition‐Metal Dichalcogenides Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Ming Yang, Di Wu, Jing Wu, Lai Mun Wong, Changjian Li, Shi Wun Tong, Yung‐Huang Chang, Fangping Ouyang, Yuan Ping Feng, Shi Jie Wang, DongZhi Chi, Mark B. H. Breese, Wenjing Zhang, Andrivo Rusydi, Andrew T. S. Wee Advanced Science
20 Jul 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology, Genome Institute of Singapore VHL substrate transcription factor ZHX2 as an oncogenic driver in clear cell renal cell carcinoma Jing Zhang, Tao Wu, Jeremy Simon, Mamoru Takada, Ryoichi Saito, Cheng Fan, Xian-De Liu, Eric Jonasch, Ling Xie, Xian Chen, Xiaosai Yao, Bin Tean Teh, Patrick Tan, Xingnan Zheng, Mingjie Li, Cortney Lawrence, Jie Fan, Jiang Geng, Xijuan Liu, Lianxin Hu, Jun Wang, Chengheng Liao, Kai Hong, Giada Zurlo, Joel S. Parker, J. Todd Auman, Charles M. Perou, W. Kimryn Rathmell, William Y. Kim, Marc W. Kirschner, William G. Kaelin, Albert S. Baldwin, Qing Zhang Science
22 Jun 2018 BMRC Bioinformatics Institute Enhanced Delta-Notch Lateral Inhibition Model Incorporating Intracellular Notch Heterogeneity and Tension-Dependent Rate of Delta-Notch Binding that Reproduces Sprouting Angiogenesis Patterns Yen Ling Koon, Songjing Zhang, Muhammad Bakhait Rahmat, Cheng Gee Koh, Keng-Hwee Chiam Scientific Reports
7 Sep 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tunable inverted gap in monolayer quasi-metallic MoS2 induced by strong charge-lattice coupling Xinmao Yin, Qixing Wang, Liang Cao, Chi Sin Tang, Xin Luo, Yujie Zheng, Lai Mun Wong, Shi Jie Wang, Su Ying Quek, Wenjing Zhang, Andrivo Rusydi, Andrew T. S. Wee Nature Communications
10 Aug 2017 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Confocal depth-resolved fluorescence micro-X-ray absorption spectroscopy for the study of cultural heritage materials : a new mobile endstation at the Beijing Synchrotron Radiation Facility Guang Chen, Shengqi Chu, Tianxi Sun, Xuepeng Sun, Lirong Zheng, Pengfei An, Jian Zhu, Shurong Wu, Yonghua Du, Jing Zhang Journal of Synchrotron Radiation
8 Mar 2016 SERC National Metrology Centre Modes Effective Refractive Index Difference Measurement in Few-mode Optical Fiber Jing Zhang, Zhifang Wu, Tianye Huang, Xuguang Shao, Ping Shum Procedia Engineering
17 Jul 2015 SERC National Metrology Centre Optical fiber spectral attenuation measurement by using tunable laser sources to improve accuracy and uncertainty Chee Hwee Seah, Jing Zhang, Ning Xiang International Conference on Optical and Photonic Engineering
19 Jun 2015 BMRC p53 Laboratory A highly sensitive fluorescent light-up probe for real-time detection of the endogenous protein target and its antagonism in live cells Junlong Geng, Walter L. Goh, Chongjing Zhang, David P. Lane, Bin Liu, Farid J. Ghadessy, Yen Nee Tan Journal of Materials Chemistry B
13 May 2015 SERC National Metrology Centre Few-mode fiber based sensor in biomedical application Gary Pickrell, Eric Udd, Henry H. Du, Jing Zhang Fiber Optic Sensors and Applications XII