Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research QLP: Deep Q-Learning for Pruning Deep Neural Networks Efe Camci, Manas Gupta, Min Wu, Jie Lin IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
9 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Slice Dense-Sparse Learning for Efficient Liver and Tumor Segmentation Ziyuan Zhao, Zeyu Ma, Yanjie Liu, Zeng Zeng, Pierce KH Chow 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)
19 Nov 2021 SERC Institute of High Performance Computing Investigation of SARS-CoV-2 inactivation using UV-C LEDs in public environments via ray-tracing simulation Po-Yen Lai, Huizhe Liu, Ray Jia Hong Ng, Bianca Wint Hnin Thet, Hong-Son Chu, Jin Wah Ronnie Teo, Qunxiang Ong, Yuanjie Liu, Ching Eng Png Scientific Reports
10 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Acceptor engineering of small-molecule fluorophores for NIR-II fluorescence and photoacoustic imaging Yaxi Li, Hongli Zhou, Renzhe Bi, Xiuting Li, Menglei Zha, Yanqing Yang, Jen-Shyang Ni, Weng Heng Liew, Malini Olivo, Kui Yao, Jie Liu, Hao Chen, Kai Li Journal of Materials Chemistry B
21 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Multimodal Multitask Deep Learning for X-Ray Image Retrieval Yang Yu, Peng Hu, Jie Lin, Pavitra Krishnaswamy Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2021
23 Aug 2021 SERC Institute for Infocomm Research PAN: Personalized Attention Network For Outfit Recommendation Huijing Zhan, Jie Lin 2021 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
22 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research, Institute of High Performance Computing Lifelog Image Retrieval Based on Semantic Relevance Mapping Qianli Xu, Ana Garcia del Molino, Jie Lin, Fen Fang, Vigneshwaran Subbaraju, Liyuan Li, Joo-Hwee Lim ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications
16 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research In Situ Aging-Aware Error Monitoring Scheme for IMPLY-Based Memristive Computing-in-Memory Systems Jiarui Xu, Yi Zhan, Yujie Li, Jiajun Wu, Xinglong Ji, Guoyi Yu, Wenyu Jiang, Rong Zhao, Chao Wang IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers
7 Jun 2021 SERC Institute for Infocomm Research Adaptive Robust Impedance Control for an Ear Surgical Device with Soft Interaction Zhao Feng, Wenyu Liang, Jie Ling, Xiaohui Xiao, Kok Kiong Tan, Tong Heng Lee IEEE/ASME Transactions on Mechatronics
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Joint Versus Independent Multiview Hashing for Cross-View Retrieval Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Dezhong Peng IEEE Transactions on Cybernetics
7 May 2021 SERC Institute of High Performance Computing Particle Simulation of Plasmons Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Do Thi Bich Hue, Xiao Xiong, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu Nanophotonics
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Towards the AlexNet Moment for Homomorphic Encryption: HCNN, the First Homomorphic CNN on Encrypted Data with GPUs Ahmad QaisarAhmadAlBadawi, Jin Chao, Jie Lin, Chan Fook Mun, Sim Jun Jie, Xiao Nan, Benjamin Hong Meng Tan, Khin Mi Mi Aung, Vijay Chandrasekhar IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing
13 Apr 2021 SERC Institute for Infocomm Research PID-type sliding mode-based adaptive motion control of a 2-DOF piezoelectric ultrasonic motor driven stage Min Ming, Wenyu Liang, Zhao Feng, Jie Ling, Abdullah Al Mamun, Xiaohui Xiao Mechatronics
16 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research A3-FKG: Attentive Attribute-Aware Fashion Knowledge Graph for Outfit Preference Prediction Huijing Zhan, Jie Lin, Kenan Emir Ak, Boxin Shi, Ling-Yu Duan, Alex C. Kot IEEE Transactions on Multimedia
1 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Multi-GPU Design and Performance Evaluation of Homomorphic Encryption on GPU Clusters Ahmad Al Badawi, Bharadwaj Veeravalli, Jie Lin, Nan Xiao, Matsumura Kazuaki, Khin Mi Mi Aung IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems
1 Dec 2020 SERC Institute of High Performance Computing Particle simulation of plasmons Thi Bich Hue Do, Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Xiao Xiong, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu 47th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS2020)
5 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research Cross-modal discriminant adversarial network Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Wei Wang, Dezhong Peng Pattern Recognition
28 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Object Tracking Via ImageNet Classification Scores Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
30 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Cascaded Mixed-Precision Networks Xue Geng, Jie Lin, Shaohua Li 2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
17 Jun 2020 SERC Institute of High Performance Computing Particle simulation of plasmons Wen Jun Ding, Jeremy Zhen Jie Lim, Hue Thi Bich Do, Xiao Xiong, Zackaria Mahfoud, Ching Eng Png, Michel Bosman, Lay Kee Ang, Lin Wu Nanophotonics
15 Jun 2020 BMRC Genome Institute of Singapore Highly specific multiplexed RNA imaging in tissues with split-FISH Jolene Jie Lin Goh, Nigel Chou, Wan Yi Seow, Norbert Ha, Chung Pui Paul Cheng, Yun-Ching Chang, Ziqing Winston Zhao, Kok Hao Chen Nature Methods
21 Apr 2020 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Maternal Glycemia During Pregnancy and Child Carotid Intima Media Thickness, Pulse Wave Velocity, and Augmentation Index Wen Lun Yuan, Jinjie Lin, Michael S. Kramer, Keith M. Godfrey, Peter D Gluckman, Yap-Seng Chong, Lynette P.C. Shek, Kok Hian Tan, Shiao-Yng Chan, Johan G. Eriksson, Fabian Yap, Yung Seng Lee, Jonathan T. L. Choo, Hsi Ling Lieng The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
19 Apr 2020 SERC Institute for Infocomm Research Integral terminal sliding-mode-based adaptive integral backstepping control for precision motion of a piezoelectric ultrasonic motor Jie Ling, Xiaohui Xiao, Kok Kiong Tan, Tong Heng Lee, Zhao Feng, Wenyu Liang Mechanical Systems and Signal Processing
14 Dec 2019 SERC Institute for Infocomm Research CareNets: Efficient Homomorphic CNN for High Resolution Images Chao Jin, Ahmad Al Badawi, Balagopal Unnikrishnan, Jie Lin, Chan Fook Mun, James M. Brown, J. Peter Campbell, Michael Chiang, Jayashree Kalpathy-Cramer, Vijay Ramaseshan Chandrasekhar, Pavitra Krishnaswamy, Khin Mi Mi Aung Privacy in Machine Learning - NeurIPS 2019 Workshop
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Learning Hierarchical Features for Visual Object Tracking with Recursive Neural Networks Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang 2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Beyond Ranking Loss: Deep Holographic Networks for Multi-Label Video Search Zhuo Chen, Jie Lin, Zhe Wang, Vijay Chandrasekhar, Weisi Lin 2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Optimizing the Bit Allocation for Compression of Weights and Activations of Deep Neural Networks Wang Zhe, Jie Lin, Vijay Chandrasekhar, Bernd Girod 2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
1 Sep 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mapping the Interactions of HBV cccDNA with Host Factors Nur K. Mohd-Ismail, Zijie Lim, Jayantha Gunaratne, Yee-Joo Tan International Journal of Molecular Sciences
6 Jun 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology PRL3-zumab as an Immunotherapy to Inhibit Tumors Expressing PRL3 Oncoprotein Min Thura, Abdul Qader AI-Aidaroos, Abhishek Gupta, Cheng Ean Chee, Soo Chin Lee, Man Hui Kam, Jie Li, Khay Guan Yeoh, Wei Peng Yong, Jimmy So, Wee Joo Chng, Chin Hin Ng, Jianbiao Zhou, Ling Zhi Wang, John Shyi Peng Yuen, Henry Sun Sien Ho, Mei Yi Sim, Edmund Chiong, Su Pin Choo, Joanne Ngeow, Matthew Chau Hsien Ng, Clarinda Chua, Eugene Shen Ann Yeo, Iain Bee Huat Tan, Joel Xuan En Sng, Nicholas Yan Zhi Tan, Paul Thiery Jean, Boon Cher Goh, Qi Zeng Nature Communications
26 Mar 2019 SERC Institute for Infocomm Research Dataflow-based Joint Quantization for Deep Neural Networks Xue Geng, Jie Fu, Bin Zhao, Jie Lin, Mohamed Aly, Christopher Pal, Vijay Chandrasekhar 2019 Data Compression Conference (DCC)
2 Dec 2018 SERC Institute for Infocomm Research Hardware-aware Softmax Approximation for Deep Neural Networks Xue Geng, Jie Lin, Bin Zhao, Anmin Kong, Mohamed M. Sabry Aly, Vijay Chandrasekhar Asian Conference on Computer Vision 2018
20 Jul 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology, Genome Institute of Singapore VHL substrate transcription factor ZHX2 as an oncogenic driver in clear cell renal cell carcinoma Jing Zhang, Tao Wu, Jeremy Simon, Mamoru Takada, Ryoichi Saito, Cheng Fan, Xian-De Liu, Eric Jonasch, Ling Xie, Xian Chen, Xiaosai Yao, Bin Tean Teh, Patrick Tan, Xingnan Zheng, Mingjie Li, Cortney Lawrence, Jie Fan, Jiang Geng, Xijuan Liu, Lianxin Hu, Jun Wang, Chengheng Liao, Kai Hong, Giada Zurlo, Joel S. Parker, J. Todd Auman, Charles M. Perou, W. Kimryn Rathmell, William Y. Kim, Marc W. Kirschner, William G. Kaelin, Albert S. Baldwin, Qing Zhang Science
9 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan Protein & Cell
8 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research VCI2R at the NTCIR-13 Lifelog-2 Lifelog Semantic Access Task Jie Lin, Ana Garcia del Molino, Qianli Xu, Fen Fang, Vigneshwaran Subbaraju, Joo-Hwee Lim, Liyuan Li, Vijay Chandrasekhar The 13th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies
8 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Visualizing Personal Lifelog Data for Deeper Insights at the NTCIR-13 Lifelog-2 Task Qianli Xu, Vigneshwaran Subbaraju, Ana Garcia del Molino, Jie Lin, Fen Fang, Joo-Hwee Lim, Liyuan Li, Vijay Chandrasekhar The 13th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies
17 Oct 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hierarchical Multicomponent Nanoheterostructures via Facet-toFacet Attachment of Anisotropic Semiconductor Nanoparticles Shashank Gupta, Wen-Ya Wu, Sabyasachi Chakrabortty, Mingjie Li, Yi Wang, Xuanwei Ong, Yinthai Chan Chemistry of Materials
17 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research REGION AVERAGE POOLING FOR CONTEXT-AWARE OBJECT DETECTION Jie Lin, Yuan Fang, Kingsley Kuan, Gaurav Manek, Vijay Chandrasekhar 2017 IEEE International Conference on Image Processing
17 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research A Multi-Block N-Ary Trie Structure for Exact R-Neighbour Search in Hamming Space Jie Lin, Yicheng Huang, Lingyu Duan, Zhe Wang, Tiejun Huang, Vijay Chandrasekhar 2017 IEEE International Conference on Image Processing
17 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research DEEP REGIONAL FEATURE POOLING FOR VIDEO MATCHING Jie Lin, Yan Bai, Yihang Lou, Shiqi Wang, Lingyu Duan, Tiejun Huang, Vijay Chandrasekhar, Alex Kot 2017 IEEE International Conference on Image Processing
1 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research HNIP: Compact Deep Invariant Representations for Video Matching, Localization, and Retrieval Jie Lin, Lingyu Duan, Shiqi Wang, Yan Bai, Yihang Lou, Vijay Chandrasekhar, Tiejun Huang, Alex Kot, Wen Gao IEEE Transactions on Multimedia
1 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research VC-I2R@ImageCLEF2017: Ensemble of Deep Learned Features for Lifelog Video Summarization Ana Garcia del Molino, Bappaditya Mandal, Jie Lin, Joo Hwee Lim, Vigneshwaran Subbaraju, Vijay Chandrasekhar Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF) 2017
1 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Object Detection Meets Knowledge Graphs Yuan Fang, Kingsley Kuan, Jie Lin, Cheston Tan, Vijay Chandrasekhar IJCAI
6 Jun 2017 SERC Institute for Infocomm Research Nested Invariance Pooling and RBM Hashing for Image Instance Retrieval Lingyu Duan, Vijay Chandrasekhar, Tomaso Poggio, Olivier Morere, Jie Lin, Antoine Veillard Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR)
6 Jun 2017 SERC Institute for Infocomm Research DeepHash for Image Instance Retrieval: Getting Regularization, Depth and Fine-Tuning Right Jie Lin, Olivier Morere, Antoine Veillard, Lingyu Duan, Hanlin Goh, Vijay Chandrasekhar Proceedings of the 2017 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR)
4 Apr 2017 SERC Institute for Infocomm Research Compression of Deep Neural Networks for Image Instance Retrieval Jie Lin, Qianli Liao, Antoine Veillard, Lingyu Duan, Tomaso Poggio, Vijay Chandrasekhar, Olivier Morere 2017 Data Compression Conference (DCC)
4 Apr 2017 SERC Institute for Infocomm Research Compact Deep Invariant Descriptors for Video Retrieval Yihang Lou, Yan Bai, Jie Lin, Shiqi Wang, Jie Chen, Lingyu Duan, Tiejun Huang, Wen Gao, Vijay Chandrasekhar, Alex Kot 2017 Data Compression Conference (DCC)
1 Jan 2017 SERC Institute of Microelectronics 3-D TSV Six-Die Stacking and Reliability Assessment of 20-μm-Pitch Bumps on Large-Scale Die Jong Bum Lee, Jie Li Aw, Min Woo Rhee IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology
19 Aug 2016 SERC Institute for Infocomm Research Co-sparsity Regularized Deep Hashing for Image Instance Retrieval Jie Lin, Olivier Morere, Vijay Chandrasekhar, Antoine Veillard, Hanlin Goh 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)
30 Sep 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Ultralow-threshold multiphoton-pumped lasing from colloidal nanoplatelets in solution Mingjie Li, Min Zhi, Hai Zhu, Wen-Ya Wu, Qing-Hua Xu, Mark Hyunpong Jhon, Yinthai Chan Nature Communications
5 Jun 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Angiomotin binding-induced activation of Merlin/NF2 in the Hippo pathway Youjun Li, Hao Zhou, Fengzhi Li, Siew Wee Chan, Zhijie Lin, Zhiyi Wei, Zhou Yang, Fusheng Guo, Chun Jye Lim, Wancai Xing, Yuequan Shen, Wanjin Hong, Jiafu Long, Mingjie Zhang Cell Research