Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 May 2020 Others Singapore Immunology Network Deciphering human macrophage development at single-cell resolution Chunli Ma, Lei Cui, Rui Zhang, K. Y. Jerry Chan, Jian He, Jie Zhou, Xianlong Li, Zongcheng Li, Yanli Ni, Zhilei Bian, Yandong Gong, Tao Huang, Z. W. Christopher Lee, Lihong Bian, Zhijie Bai, Hui Shi, Yang Zeng, Chen Liu, Lai Guan Ng, Florent Ginhoux, Bing Liu Nature
14 Aug 2015 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Controllable synthesis of tetrapod gold nanocrystals with precisely tunable near-infrared plasmon resonance towards highly efficient surface enhanced Raman spectroscopy bioimaging Jing Cai, Vijay Raghavan, Yu Jie Bai, Ming Hui Zhou, Xiao Li Liu, Chun Yan Liao, Pei Ma, Lei Shi, Peter Dockery, Ivan Keogh, Hai Ming Fan, Malini Olivo Journal of Materials Chemistry B
2 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mudskipper genomes provide insights into the terrestrial adaptation of amphibious fishes Xinxin You, Chao Bian, Qijie Zan, Xun Xu, Xin Liu, Jieming Chen, Jintu Wang, Ying Qiu, Wujiao Li, Xinhui Zhang, Ying Sun, Shixi Chen, Wanshu Hong, Yuxiang Li, Shifeng Cheng, Guangyi Fan, Chengcheng Shi, Jie Liang, Y. Tom Tang, Chengye Yang, Zhiqiang Ruan, Jie Bai, Chao Peng, Qian Mu, Jun Lu, Mingjun Fan, Shuang Yang, Zhiyong Huang, Xuanting Jiang, Xiaodong Fang, Guojie Zhang, Yong Zhang, Gianluca Polgar, Hui Yu, Jia Li, Zhongjian Liu, Guoqiang Zhang, Vydianathan Ravi, Steven L. Coon, Jian Wang, Huanming Yang, Byrappa Venkatesh, Jun Wang, Qiong Shi Nature Communications