Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Jul 2024 SERC Institute for Infocomm Research Enhanced Discrete Wavelet Transform–Non-Local Means for Multimode Fiber Optic Vibration Signal (Pending publish) Zixuan Peng, Kaimin Yu, Yuanfang Zhang, Peibin Zhu, Wen Chen, Jianzhong Hao Photonics
25 Mar 2024 SERC Institute for Infocomm Research Advancements in Battery Monitoring: Harnessing Fiber Grating Sensors for Enhanced Performance and Reliability Kaimin Yu, Wen Chen, Dingrong Deng, Qihui Wu, Jianzhong Hao Sensors
31 Jan 2024 SERC Institute for Infocomm Research Wavelet Decomposition Layer Selection for the φ-OTDR Signal Yunfei Chen, Kaimin Yu, Minfeng Wu, Lei Feng, Yuanfang Zhang, Peibin Zhu, Wen Chen, Jianzhong Hao Photonics
27 Jul 2023 SERC Institute for Infocomm Research Distributed dynamic strain measurement with high accuracy and high spatial resolution based on DPP-BOTDA Hailiang Zhang, Hui Dong, Dora Juan Juan Hu, Jianzhong Hao CLEO 2023
1 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Fiber Optic Sensors for Aerospace Applications Jianzhong Hao PMC RI Technology Presentation (2023)
12 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research Overcoming the Lead Fiber-Induced Limitation on Pulse Repetition Rate in Distributed Fiber Sensors Hailiang Zhang, Hui Dong, Dora Juan Juan Hu, Jianzhong Hao Photonics
30 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Review of Specialty Fiber Based Brillouin Optical Time Domain Analysis Technology Dora Juan Juan Hu, Georges Humbert, Hui Dong, Hailiang Zhang, Jianzhong Hao, Qizhen Sun Photonics
18 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research A Data-Driven Method for Online Monitoring Tube Wall Thinning Process in Dynamic Noisy Environment Chen Zhang, Jun Long Lim, Ouyang Liu, Aayush Madan, Yongwei Zhu, Shili Xiang, Kai Wu, Rebecca Yen-Ni Wong, Eugene Jiliang Phua, Karan M. Sabnani, Keng Boon Siah, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Emily Jianzhong Hao, Steven C. H. Hoi IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
11 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Carbon-steel tube surface mounted FBG sensors under high-temperature environment, part II: Gold coated and femtosecond laser written Aayush Madan, Ouyang Liu, Jun Long Lim, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Perry Ping Shum, Jianzhong Hao Optoelectronics Global Conference (OGC)
11 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Carbon-steel tube surface mounted FBG sensors under high-temperature environment, part I: Polyimide coated and femtosecond laser written Aayush Madan, Ouyang Liu, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Perry Ping Shum, Jianzhong Hao Optoelectronics Global Conference (OGC)