Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Oct 2019 BMRC Genome Institute of Singapore Large-Scale Whole-Genome Sequencing of Three Diverse Asian Populations in Singapore Degang Wu, Jinzhuang Dou, Xiaoran Chai, Claire Bellis, Andreas Wilm, Chih Chuan Shih, Wendy Wei Jia Soon, Nicolas Bertin, Clarabelle Bitong Lin, Chiea Chuen Khor, Michael DeGiorgio, Shanshan Cheng, Li Bao, Neerja Karnani, William Ying Khee Hwang, Sonia Davila, Patrick Tan, Asim Shabbir, Angela Moh, Eng-King Tan, Jia Nee Foo, Luih Ling Goh, Khai Pang Leong, Roger S. Y. Foo, Carolyn Su Ping Lam, Arthur Mark Richards, Ching-Yu Cheng, Tin Aung, Tien Yin Wong, Huck Hui Ng, Jianjun Liu, Chaolong Wang Cell
1 Apr 2014 BMRC Genome Institute of Singapore DNAJ mutations are rare in Chinese Parkinson's disease patients and controls Eng-King Tan, Jia Nee Foo, Herty Liany, Louis C. Tan, Wing-Lok Au, Kumar-M. Prakash, Jianjun Liu Neurobiology of Aging
3 Feb 2014 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-Wide Linkage, Exome Sequencing and Functional Analyses Identify ABCB6 as the Pathogenic Gene of Dyschromatosis Universalis Hereditaria Na Wang, Hong Liu, Yi Li, Ken Kwok Hon Hung, Chuan Wang, Xuechao Chen, Donglai Sheng, Xi’an Fu, Kelvin See, Jia Nee Foo, Huiqi Low, Herty Liany, Ishak Darryl Irwan, Jian Liu, Baoqi Yang, Mingfei Chen, Yongxiang Yu, Gongqi Yu, Boon Kee Goh, John E. A. Common, Guiye Niu, Jiabao You, Yan Zhou, Shanshan Ma, Ting Wang, Xiaoxiao Yan, Birgitte E. Lane, Yonghu Sun, Guizhi Zhou, Xianmei Lu, Zhenhua Wang, Hongqing Tian, Yuanhua Cao, Shumin Chen, Qiji Liu, Jianjun Liu, Furen Zhang, Mathias Toft PLoS ONE
3 Feb 2014 BMRC Institute of Medical Biology Genome-wide linkage, exome sequencing and functional analyses identify ABCB6 as the pathogenic gene of dyschromatosis universalis hereditaria Herty Liany, Ishak Darryl Irwan, Jian Liu, Hong Liu, Yi Li, Ken Kwok Hon Hung, Na Wang, Chuan Wang, Xuechao Chen, Donglai Sheng, Xi'an Fu, Kelvin See, Jia Nee Foo, Huiqi Low, Baoqi Yang, Mingfei Chen, Yongxiang Yu, Gongqi Yu, Guiye Niu, Jiabao You, Yan Zhou, Shanshan Ma, Ting Wang, Xiaoxiao Yan, Boon Kee Goh, John E. A. Common, Birgitte E. Lane, Yonghu Sun, Guizhi Zhou, Xianmei Lu, Zhenhua Wang, Hongqing Tian, Yuanhua Cao, Shumin Chen, Qiji Liu, Jianjun Liu, Furen Zhang PLoS ONE
6 Aug 2013 BMRC Genome Institute of Singapore Identification of a novel risk variant in the FUS gene in essential tremor. Chia Wen Chang, Yih-Ru Wu, Jia Nee Foo, Louis C.S. Tan, Chiung-Mei Chen, Kumar M. Prakash, Yi-Chun Chen, Jin-Xin Bei, Wing-Lok Au, Tien-Yin Wong, Jian-Jun Liu, Yi Zhao, Eng-King Tan Neurology
20 Jun 2013 BMRC Genome Institute of Singapore Coding Variants at Hexa-allelic Amino Acid 13 of HLA-DRB1 Explain Independent SNP Associations with Follicular Lymphoma Risk Mads Melbye, Jia Nee Foo, Karin E. Smedby, Nicholas K. Akers, Mattias Berglund, Ishak D. Irwan, Xiaoming Jia, Yi Li, Lucia Conde, Hatef Darabi, Paige M. Bracci, Hans-Olov Adami, Bengt Glimelius, Chiea Chuen Khor, Henrik Hjalgrim, Leonid Padyukov, Keith Humphreys, Gunilla Enblad, Christine F. Skibola, Paul I.W. de Bakker, Jianjun Liu The American Journal of Human Genetics
21 Apr 2011 BMRC Genome Institute of Singapore GWAS of Follicular Lymphoma Reveals Allelic Heterogeneity at 6p21.32 and Suggests Shared Genetic Susceptibility with Diffuse Large B-cell Lymphoma Stephen J. Chanock, Mark P. Purdue, Claire M. Vajdic, Peter Boyle, Karin E. Smedby, Jia Nee Foo, Christine F. Skibola, Hatef Darabi, Lucia Conde, Henrik Hjalgrim, Vikrant Kumar, Ellen T. Chang, Nathaniel Rothman, James R. Cerhan, Angela R. Brooks-Wilson, Emil Rehnberg, Ishak D. Irwan, Lars P. Ryder, Peter N. Brown, Paige M. Bracci, Luz Agana, Jacques Riby, Wendy Cozen, Scott Davis, Patricia Hartge, Lindsay M. Morton, Richard K. Severson, Sophia S. Wang, Susan L. Slager, Zachary S. Fredericksen, Anne J. Novak, Neil E. Kay, Thomas M. Habermann, Bruce Armstrong, Anne Kricker, Sam Milliken, Qing Lan, Shelia H. Zahm, Yawei Zhang, Tongzhang Zheng, Stephen Leach, John J. Spinelli, Martyn T. Smith, Leonid Padyukov, Lars Alfredsson, Lars Klareskog, Bengt Glimelius, Mads Melbye, Edison T. Liu, Hans-Olov Adami, Keith Humphreys, Jianjun Liu, Greg Gibson PLoS Genetics