Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
4 Apr 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Silencing an insulin-induced lncRNA, LncASIR, impairs the transcriptional response to insulin signalling in adipocytes Ufuk Degirmenci, Jia Li, Yen Ching Lim, Diana Teh Chee Siang, Shibo Lin, Hui Liang, Lei Sun
5 Jul 2018 BMRC Experimental Drug Development Centre Targeting cancer addiction for SALL4 by shifting its transcriptome with a pharmacologic peptide Bee Hui Liu, Chacko Jobichen, Cheng San Brian Chia, Tim Hon Man Chan, Jing Ping Tang, Theodora Chung, Jia Li, Anders Poulsen, Alvin W. Hung, Xiaoying Koh-Stenta, Yaw Sing Tan, Chandra S. Verma, Hong Kee Tan, Chan-shuo Wu, Feng Li, Jeffrey Hill, Joma Joy, Henry Yang, Li Chai, J. Sivaraman, Daniel G. Tenen
5 Jul 2018 BMRC Bioinformatics Institute Targeting cancer addiction for SALL4 by shifting its transcriptome with a pharmacologic peptide Bee Hui Liu, Chacko Jobichen, C. S. Brian Chia, Tim Hon Man Chan, Jing Ping Tang, Theodora X. Y. Chung, Jia Li, Anders Poulsen, Alvin W. Hung, Xiaoying Koh-Stenta, Yaw Sing Tan, Chandra S. Verma, Hong Kee Tan, Chan-shuo Wu, Feng Li, Jeffrey Hill, Joma Joy, Henry Yang, Li Chai, J. Sivaraman, Daniel G. Tenen
16 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research Understanding Human Emotions Shin Rei Beth Lau, Jia Li Nicole Wong, Pappu Amrutha, Swee Lan See
22 Apr 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Draft genome of the lined seahorse, Hippocampus erectus Ruobo Gu, Meng Xu, Qiang Lin, Ying Qiu, Jia Li, Chao Bian, Huixian Zhang, Geng Qin, Yanhong Zhang, Wei Luo, Jieming Chen, Xinxin You, Mingjun Fan, Min Sun, Pao Xu, Byrappa Venkatesh, Junming Xu, Hongtuo Fu, Qiong Shi
14 Oct 2015 SERC Institute of Microelectronics Analysis of the polarization rotation effect in the inversely tapered spot size converter Song Junfeng, Zhou Haifeng, Liow Tsung-Yang, Huang Ying, Tu Xiaoguang, Luo Xianshu, Li Chao, Fang Qing, Yu Mingbin, Lo Guoqiang, Jia Lianxi
7 Apr 2015 SERC Institute for Infocomm Research A crowdsourced WiFi sensing system with an endorsement network in smart cities Jason Cheah Jia Liang, Fang-Jing Wu, Tie Luo
2 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mudskipper genomes provide insights into the terrestrial adaptation of amphibious fishes Xinxin You, Chao Bian, Qijie Zan, Xun Xu, Xin Liu, Jieming Chen, Jintu Wang, Ying Qiu, Wujiao Li, Xinhui Zhang, Ying Sun, Shixi Chen, Wanshu Hong, Yuxiang Li, Shifeng Cheng, Guangyi Fan, Chengcheng Shi, Jie Liang, Y. Tom Tang, Chengye Yang, Zhiqiang Ruan, Jie Bai, Chao Peng, Qian Mu, Jun Lu, Mingjun Fan, Shuang Yang, Zhiyong Huang, Xuanting Jiang, Xiaodong Fang, Guojie Zhang, Yong Zhang, Gianluca Polgar, Hui Yu, Jia Li, Zhongjian Liu, Guoqiang Zhang, Vydianathan Ravi, Steven L. Coon, Jian Wang, Huanming Yang, Byrappa Venkatesh, Jun Wang, Qiong Shi
1 Jul 2014 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Carboxylation of organoboronic esters with potassium methyl carbonate under copper catalysis Hung A. Duong, Tuan Minh Nguyen, Nurul Zubaidah Binte Rosman, Lionel Jia Liang Tan
15 Apr 2014 BMRC Bioprocessing Technology Institute Time-resolved video analysis and management system for monitoring cardiomyocyte differentiation processes and toxicology assays Sherwin Ting, Seaw Jia Liew, Francis Japson, Fuchun Shang, Wee Keat Chong, Shaul Reuveny, Jo Yew Tham, Xiang Li, Steve Oh