Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
24 Apr 2021 SERC Institute of High Performance Computing An experimentally validated dislocation density based computational framework for predicting microstructural evolution in cold spray process Sabeur Msolli, Zhi-Qian Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Junyan Guo, C.D. Reddy, N. Sridhar, Jisheng Pan, Boon Hee Tan, Qizhong Loi
1 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fatigue Life Enhancement in Alpha/Beta Ti-6Al-4V after Shot Peening: An EBSD and TEM Crystallographic Orientation Mapping Study of Surface Layer Zheng Zhang, Ming Lin, Debbie Hwee Leng Seng, Siew Lang Teo, Fengxia Wei, Hui Ru Tan, Augustine Kok Heng Cheong, Su Hui Lim, Shijie Wang, Jisheng Pan
1 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Cold spray deposition of Inconel 718 in comparison with atmospheric plasma spray deposition Zheng Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Ming Lin, Siew Lang Teo, Tzee Luai Meng, Coryl Jing Jun Lee, Zhi-Qian Zhang, Te Ba, Junyan Guo, Kannan Sundaravadivelu, Poh Koon Aw, Jisheng Pan
3 Jun 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Surface-Engineered Cobalt Oxide Nanowires as Multifunctional Electrocatalysts for Efficient Zn-Air Batteries-Driven Overall Water Splitting Baoshan Tang, Jing Yang, Zongkui Kou, Le Xu, Hwee Leng Seng, Yannan Xie, Albertus D. Handoko, Xixia Liu, Zhi Wei Seh, Hiroyo Kawai, Hao Gong, Weifeng Yang
2 May 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metal–organic framework-derived hierarchical MoS2/CoS2 nanotube arrays as pH-universal electrocatalysts for efficient hydrogen evolution Baoshan Tang, Weifeng Yang, Zhi Gen Yu, Yaoxin Zhang, Chunhua Tang, Hwee Leng Seng, Zhi Wei Seh, Yong-Wei Zhang, Stephan John Pennycook, Hao Gong
12 Nov 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Interlayer interactions in 2D WS2/MoS2 heterostructures monolithically grown by in situ physical vapor deposition Weifeng Yang, Hiroyo Kawai, Michel Bosman, Baoshan Tang, Jianwei Chai, Wei Le Tay, Jing Yang, Hwee Leng Seng, Huili Zhu, Hao Gong, Hongfei Liu, Kuan Eng Johnson Goh, Shijie Wang, DongZhi Chi