Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Jan 2024 SERC Institute of Materials Research & Engineering Spin-related Cu-Co pair to increase electrochemical ammonia generation on high-entropy oxides Shengnan Sun, Chencheng Dai, Peng Zhao, Shibo Xi, Yi Ren, Hui Ru Tan, Poh Chong Lim, Ming Lin, Caozheng Diao, Danwei Zhang, Chao Wu, Anke Yu, Jie Cheng Jackson Koh, Wei Ying Lieu, Debbie Hwee Leng Seng, Libo Sun, Yuke Li, Teck Leong Tan, Jia Zhang, Zhichuan J. Xu, Zhi Wei Seh Nature Communications
27 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exploring thermal dynamics and porosity of cold-sprayed Ti-6Al-4V coatings on Al6061-T6 substrates: A pulsed thermography and numerical modeling approach Sreedhar Unnikrishnakurup, Zheng Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zhi-Qian Zhang, Jisheng Pan, Vinod Kumar, Jonathan Zheng, Carlos Manzano, Andrew Ngo International Journal of Thermal Sciences
7 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Non-contact measurements of residual stress distribution and grain size in titanium alloys with laser ultrasonic system (Pending publish) Santhakumar Sampath, Zheng Zhang, Zi Wen Tham, Yi Fan Chen, Debbie Hwee Leng Seng, Thulsiram Gantala, Lei Zhang International Journal of Mechanical Sciences
7 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Non-contact measurements of residual stress distribution and grain size in titanium alloys with laser ultrasonic system Santhakumar Sampath, Zheng Zhang, Zi Wen Tham, Yi Fan Chen, Debbie Hwee Leng Seng, Thulsiram Gantala, Lei Zhang International Journal of Mechanical Sciences
13 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Impact of spray angle and particle velocity in cold sprayed IN718 coatings Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Zhi-Qian Zhang, Tzee Luai Meng, Siew Lang Teo, Boon Hee Tan, Qizhong Loi, Jisheng Pan, Te Ba Surface and Coatings Technology
22 Dec 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Cu(I)/Cu(II) Creutz–Taube Mixed‐Valence 2D Coordination Polymers Ning Li, Gang Wu, Shibo Xi, Fengxia Wei, Ming Lin, Jinjun Qiu, Jin‐Cheng Zheng, Jiabao Yi, Debbie Hwee Leng Seng, Coryl Jing Jun Lee, D. V. Maheswar Repaka, Xiaoming Liu, Zicong Marvin Wong, Qiang Zhu, Shuo‐Wang Yang, He‐Kuan Luo Small Methods
4 Jan 2022 SERC Institute of High Performance Computing  Influence of spray angle in cold spray deposition of Ti-6Al-4V coatings on Al6061-T6 substrates Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Zhi-Qian Zhang, Tzee Luai Meng, Siew Lang Teo, Boon Hee Tan, Qizhong Loi, Jisheng Pan Surface and Coatings Technology
4 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Influence of spray angle in cold spray deposition of Ti-6Al-4V coatings on Al6061-T6 substrates Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Zhi-Qian Zhang, Tzee Luai Meng, Siew Lang Teo, Boon Hee Tan, Qizhong Loi, Jisheng Pan Surface and Coatings Technology
24 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering A comparative study of additive manufactured and wrought SS316L: Pre-existing dislocations and grain boundary characteristics Fengxia Wei, Baisong Cheng, Punit Kumar, Pei Wang, Jing Jun Lee, Hwee Leng Seng, Kok Heng Cheong, Kwang Boon Lau, Cheng Cheh Tan Materials Science and Engineering: A
22 Aug 2021 SERC Institute of High Performance Computing , Institute of Materials Research and Engineering, Advanced Remanufacturing and Technology Centre  Prediction of Microstructure Evolution of Cold Sprayed Coatings Using a Dislocation Density Based Constitutive Model Sabeur Msolli, Zhi-Qian Zhang, Debbie Hwee Leng Seng, Zheng Zhang, Junyan Guo, C. D. Reddy, N. Sridhar, Jisheng Pan, Boon Hee Tan, Qizhong Loi Lecture Notes in Mechanical Engineering