Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Detecting Impaired Vision Caused by AMD from Gaze Data Huiying Liu, Yanwu Xu, Damon Wong, Ai-Ping Yow, Augustinus Laude, Tock-Han Lim
31 Jan 2020 SERC Institute for Infocomm Research DCE-MRI pharmacokinetic parameter maps for cervical carcinoma prediction Jianbo Shao, Zhuo Zhang, Huiying Liu, Ying Song, Zhihan Yan, Xue Wang, Zuju Hou
17 Oct 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology RILP Restricts Insulin Secretion Through Mediating Lysosomal Degradation of Proinsulin Yuxia Zhou, Zhiyu Liu, Shengmei Zhang, Ruijuan Zhuang, Huiying Liu, Xiaoqing Liu, Xi Qiu, Ming Zhang, Yanpan Zheng, Liangcheng Li, Wanjin Hong, Tuanlao Wang
16 Aug 2016 SERC Institute for Infocomm Research Determining the difference in eyegaze measurements in individuals with Age related Macular Degeneration Huiying Liu, Damon Wong, Ai Ping Yow, Yanwu Xu, Fengshou Yin, Augustinus Laude, Tock Han Lim
9 Jul 2015 SERC Institute for Infocomm Research Central Vision Assessment through Gaze Tracking Damon W.K Wong, Jiang Liu, Huiying Liu, Yanwu Xu, Augustinus Laude, Tock Han Lim
7 Dec 2014 SERC Institute for Infocomm Research Growcut-based drusen segmentation for age-related macular degeneration detection Huiying Liu, Yanwu Xu, Damon W.K. Wong, Jiang Liu
14 Sep 2014 SERC Institute for Infocomm Research ACHIKO-D350: A dataset for early AMD detection and drusen segmentation Huiying Liu, Yanwu Xu, Damon W.K. Wong, Augustinus Laude, Tock Ham Lim, Jiang Liu
1 Dec 2013 SERC Institute for Infocomm Research Semantically-based Human Scanpath Estimation with HMMs Huiying Liu, Xu Dong, Huang Qingming, Li Wen, Xu Min, Lin Stephen