Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
18 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoarchitecture-Integrated Hydrogel Systems toward Therapeutic Applications Houjuan Zhu, Jie Zheng, Xin Yi Oh, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Jia Qian Tor, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li ACS Nano
22 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Perceptual Quality Assessment of Enhanced Colonoscopy Images: A Benchmark Dataset and an Objective Method Guanghui Yue, Di Cheng, Tianwei Zhou, Jingwen Hou, Weide Liu, Long Xu, Tianfu Wang, Jun Cheng IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
6 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Single-component inorganic nanostructures for photoacoustic imaging guided photothermal therapy Houjuan Zhu, Bofan Li, Chui Yu Chan, Beverly Low Qian Ling, Jiaqian Tor, Xin Yi Oh, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh Advanced Drug Delivery Reviews
1 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Modified Bacterial Cellulose for Biomedical Applications Karen Yuanting Tang, Jerry Zhi Xiong Heng, Casandra Hui Teng Chai, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Serene Ming En Chong, Hong Yi Loh, Zibiao Li, Enyi Ye, Xian Jun Loh Chemistry – An Asian Journal
8 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Controllable Polarization‐Insensitive and Large‐Angle Beam Switching with Phase‐Change Metasurfaces Arash Nemati, Guanghui Yuan, Jie Deng, Aihong Huang, Weide Wang, Yeow Teck Toh, Jinghua Teng, Qian Wang Advanced Optical Materials
15 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Exciton-Enabled Meta-Optics in Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides Zeng Wang, Guanghui Yuan, Ming Yang, Jianwei Chai, Qing Yang Steve Wu, Tao Wang, Matej Sebek, Dan Wang, Lei Wang, Shijie Wang, DongZhi Chi, Giorgio Adamo, Cesare Soci, Handong Sun, Kun Huang, Jinghua Teng Nano Letters
16 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering The Design of CMOS-Compatible Plasmonic Waveguides for Intra-Chip Communication Yan Liu, Lu ding, Yu Cao, Dongyang Wan, Guanghui Yuan, Baohu Huang, Aaron Voon-Yew Thean, Ting Mei, Thirumalai Venkatesan, Christian A. Nijhuis, Soojin Chua IEEE Photonics Journal
17 Jun 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Raster-scanning optoacoustic mesoscopy imaging as an objective disease severity tool in atopic dermatitis patients Yik Weng Yew, Dinish Unnimadhava Kurup Soudamini Amma, Amanda Hui Yu Kuan, Xiuting Li, Kapil Dev, Amalina Binte Ebrahim Attia, Renzhe Bi, Mohesh Moothanchery, Ghayathri Balasundaram, Juan Aguirre, Vasilis Ntziachristos, Malini Olivo, Steven Tien Guan Thng Journal of the American Academy of Dermatology
5 Feb 2020 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Handheld confocal Raman spectroscopy (CRS) for objective assessment of skin barrier function and stratification of severity in atopic dermatitis (AD) patients Chris Jun Hui Ho, Yik Weng Yew, U.S. Dinish, Amanda Hui Yu Kuan, Melvin Kai Weng Wong, Renzhe Bi, Kapil Dev, Xiuting Li, Gurpreet Singh, Mohesh Moothanchery, Jayakumar Perumal, Steven Tien Guan Thng, Malini Olivo Journal of Dermatological Science
3 Dec 2014 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Superior lithium storage properties of β-FeOOH Linghui Yu, Shibo Xi, Chao Wei, Wenyu Zhang, Yonghua Du, Qingyu Yan, Zhichuan Xu Advanced Energy Materials