Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Structural Design of Electrocatalyst-Decorated MXenes on Sulfur Spheres for Lithium–Sulfur Batteries Wei Ying Lieu, Congjian Lin, Xue Liang Li, Shunqiong Jiang, Yuanjian Li, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Nano Letters
19 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Double‐Transition‐Metal MXene Films Promoting Deeply Rechargeable Magnesium Metal Batteries Yuanjian Li, Wei Ying Lieu, Tanmay Ghosh, Lin Fu, Xiang Feng, Andrew Jun Yao Wong, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Qianfan Zhang, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Small Methods
31 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Spherical Templating of CoSe2 Nanoparticle-Decorated MXenes for Lithium–Sulfur Batteries Wei Ying Lieu, Daliang Fang, Yuanjian Li, Xue Liang Li, Congjian Lin, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Shengnan Sun, Tanmay Ghosh, Babak Anasori, Man-Fai Ng, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Nano Letters
27 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXenes in sulfur cathodes for lithium–sulfur batteries Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Journal of Materials Research
12 Jul 2020 SERC Institute of High Performance Computing  Enabling Superior Sodium Capture for Efficient Water Desalination by a Tubular Polyaniline Decorated with Prussian Blue Nanocrystals Wenhui Shi, Xiaoyue Liu, Tianqi Deng, Shaozhuan Huang, Meng Ding, Xiaohe Miao, Chongzhi Zhu, Yihan Zhu, Wenxian Liu, Fangfang Wu, Congjie Gao, Shuo-Wang Yang, Hui Ying Yang, Jiangnan Shen, Xiehong Cao Advanced Materials