Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
19 Feb 2024 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences A machine-learning exploration of the exposome from preconception in early childhood atopic eczema, rhinitis and wheeze development Yizhi Dong, Hui Xing Lau, Noor Hidayatul Aini Suaini, Michelle Zhi Ling Kee, Delicia Shu Qin Ooi, Lynette Pei-chi Shek, Bee Wah Lee, Keith M. Godfrey, Elizabeth Huiwen Tham, Marcus Eng Hock Ong, Nan Liu, Limsoon Wong, Kok Hian Tan, Jerry Kok Yen Chan, Fabian Kok Peng Yap, Yap Seng Chong, Johan Gunnar Eriksson, Mengling Feng, Evelyn Xiu Ling Loo Environmental Research
24 Aug 2023 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Smoke exposure and childhood atopic eczema and food allergy: A systematic review and meta‐analysis Hui Xing Lau, Jia Wei Lee, Qai Ven Yap, Yiong Huak Chan, Miny Samuel, Evelyn Xiu Ling Loo Pediatric Allergy and Immunology
6 Jul 2023 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Clinical predictors of wheeze trajectories and associations with allergy in Asian children Hui Xing Lau, Zhaojin Chen, Hugo Van Bever, Elizabeth Huiwen Tham, Yiong Huak Chan, Qai Ven Yap, Anne Eng Neo Goh, Oon Hoe Teoh, Kok Hian Tan, Fabian Kok Peng Yap, Keith M. Godfrey, Johan G. Eriksson, Yap Seng Chong, Bee Wah Lee, Lynette Pei-chi Shek, Evelyn Xiu Ling Loo Annals of Allergy, Asthma & Immunology
26 Jan 2023 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Associations Between Maternal Distress During Early Life Periods and Offspring Respiratory Infections and Allergic Outcomes Hui Xing Lau, Michelle Zhi Ling Kee, Qai Ven Yap, Elizabeth Huiwen Tham, Yiong Huak Chan, Anne Eng Neo Goh, Oon Hoe Teoh, Johan Gunnar Eriksson, Keith M. Godfrey, Peter D. Gluckman, Yap Seng Chong, Jerry Kok Yen Chan, Hugo Van Bever, Bee Wah Lee, Lynette Pei-chi Shek, Michael J. Meaney, Evelyn Xiu Ling Loo Frontiers in Pediatrics
11 Nov 2022 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Maternal polyunsaturated fatty acids and allergic disease development in the offspring Ruyu Li, Hui Xing Lau, Qai Ven Yap, Yiong Huak Chan, Elizabeth Huiwen Tham, Anne Eng Neo Goh, Hugo Van Bever, Johan Gunnar Eriksson, Shiao‐Yng Chan, Kok Hian Tan, Yap Seng Chong, Bee Wah Lee, Lynette Pei‐chi Shek, Fabian Kok Peng Yap, Philip C. Calder, Keith M. Godfrey, Mary Foong‐Fong Chong, Evelyn Xiu Ling Loo Pediatric Allergy and Immunology
15 Jul 2022 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Allergic sensitization trajectories to age 8 years in the Singapore GUSTO cohort Hui Xing Lau, Zhaojin Chen, Yiong Huak Chan, Elizabeth Huiwen Tham, Anne Eng Neo Goh, Hugo Van Bever, Oon Hoe Teoh, Neerja Karnani, Peter D. Gluckman, Kok Hian Tan, Fabian Kok Peng Yap, Keith M. Godfrey, Johan G. Eriksson, Yap Seng Chong, Bee Wah Lee, Lynette Pei-chi Shek, Evelyn Xiu Ling Loo World Allergy Organization Journal
30 Mar 2022 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Associations Between Eczema and Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms in Children Evelyn Xiu Ling Loo, Delicia Shu Qin Ooi, Minyee Ong, Le Duc Huy Ta, Hui Xing Lau, Michelle Jia Yu Tay, Qai Ven Yap, Yiong Huak Chan, Elizabeth Huiwen Tham, Anne Eng Neo Goh, Hugo Van Bever, Oon Hoe Teoh, Johan Gunnar Eriksson, Yap Seng Chong, Peter Gluckman, Fabian Kok Peng Yap, Neerja Karnani, Jia Xu, Karen Mei Ling Tan, Kok Hian Tan, Bee Wah Lee, Michael Kramer, Lynette Pei-chi Shek, Michael J. Meaney, Birit F. P. Broekman Frontiers in Pediatrics
18 Aug 2021 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Comparative epidemiology of gestational diabetes in ethnic Chinese from Shanghai birth cohort and growing up in Singapore towards healthy outcomes cohort Evelyn Xiu Ling Loo, Yuqing Zhang, Qai Ven Yap, Guoqi Yu, Shu E Soh, See Ling Loy, Hui Xing Lau, Shiao-Yng Chan, Lynette Pei-chi Shek, Zhong-Cheng Luo, Fabian Kok Peng Yap, Kok Hian Tan, Yap Seng Chong, Jun Zhang, Johan Gunnar Eriksson BMC Pregnancy and Childbirth
9 Aug 2021 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Factors associated with high compliance behaviour against COVID-19 in the early phase of pandemic: a cross-sectional study in 12 Asian countries Chun En Chua, Guan Sen Kew, Alla Demutska, Sabrina Quek, Evelyn Xiu Ling Loo, Hao Gui, Scott Wong, Hui Xing Lau, En Xian Sarah Low, Tze Liang Loh, Shien Lung Ooi, Emily C W Hung, M Masudur Rahman, Uday C Ghoshal, Hei Wong, Cynthia K Y Cheung, Ari F Syam, Niandi Tan, Yinglian Xiao, Jin-Song Liu, Fang Lu, Chien-Lin Chen, Yeong Yeh Lee, Ruter M Maralit, Yong-Sung Kim, Tadayuki Oshima, Hiroto Miwa, Junxiong Pang, Kewin Tien Ho Siah BMJ Open