Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Dec 2023 BMRC Bioprocessing Technology Institute Harnessing ceramic hydroxyapatite as an effective polishing strategy to remove product- and process-related impurities in bispecific antibody purification Nattha Ingavat, Xinhui Wang, Jia Min Liew, Farouq Bin Mahfut, Ka Pui But, Yee Jiun Kok, Xuezhi Bi, Yuansheng Yang, Kobayashi Shintaro, Maria Tsoumpra, Wei Zhang Bioresources and Bioprocessing
25 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Online trace detection of mercury ions with enhanced fluorescence excitation within metal-lined hollow-core fiber Haonan Ding, Jiechen Zhang, Xiaoxian Liu, Yifan Zhu, Zhenyong Dong, Dora Juan Juan Hu, Guanghui Wang Optics Letters
19 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Paintable Bioactive Extracellular Vesicle Ink for Wound Healing Li Li, Zhiyu Wang, Kepeng Wang, Siyuan Fu, Dan Li, Mao Wang, Yi Cao, Houjuan Zhu, Ziyan Li, Lixing Weng, Zhiyang Li, Xianguang Ding, Lianhui Wang ACS Applied Materials & Interfaces
14 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Extracellular Vesicle Nanotechnology for Precision Theranostics Qian Wu, Siyuan Fu, Hanyang Xiao, Jiaxin Du, Fang Cheng, Shuangshuang Wan, Houjuan Zhu, Dan Li, Fei Peng, Xianguang Ding, Lianhui Wang Advanced Science
20 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Size Control of Zn, N-doped Carbon Supported Copper Nanoparticles for Effective and Selective CO2 Electroreduction Hui Wang, Yanan Hao, Yajie Sun, Jiayue Pan, Feng Hu, Dan Kai, Shengjie Peng Catalysis Letters
25 Feb 2022 SERC Institute for Infocomm Research Review on All-Fiber Online Raman Sensor with Hollow Core Microstructured Optical Fiber Haonan Ding, Dora Juan Juan Hu, Xingtao Yu, Xiaoxian Liu, Yifan Zhu, Guanghui Wang Photonics
18 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering In situ construction of thiol-silver interface for selectively electrocatalytic CO2 reduction Ying Chen, Feng Hu, Yanan Hao, Yonghan Wang, Yaoyi Xie, Hui Wang, Lijie Yin, Deshuang Yu, Hongchao Yang, Jun Ma, Dan Kai, Linlin Li, Shengjie Peng Nano Research
15 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research Dynamic Multi-Bus Dispatching Strategy With Boarding and Holding Control for Passenger Delay Alleviation and Schedule Reliability: A Combined Dispatching-Operation System Yi Zhang, Rong Su, Yicheng Zhang, Bohui Wang IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
1 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research All-Fiber Online Raman Sensor with Enhancement via Fabry-Perot Cavity Caoxin Li, Dora Juan Juan Hu, Karolina Milenko, Xingtao Yu, Guanghui Wang, Ping Shum, Fei Xu, Yanqing Lu, Xuping Zhang Optics Letters
3 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans Ubiquitin and Heat Shock Factor-Type Transcriptional Factors Are Involved in 2-Dodecenoic Acid-Mediated Inhibition of Hyphal Growth Dongliang Yang, Yanling Hu, Zixin Yin, Qianru Gao, Yuqian Zhang, Fong Yee Chan, Guisheng Zeng, Lixing Weng, Lianhui Wang, Yue Wang