Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Feb 2022 SERC Institute for Infocomm Research Review on All-Fiber Online Raman Sensor with Hollow Core Microstructured Optical Fiber Haonan Ding, Dora Juan Juan Hu, Xingtao Yu, Xiaoxian Liu, Yifan Zhu, Guanghui Wang Photonics
15 Oct 2021 SERC Institute for Infocomm Research Dynamic Multi-Bus Dispatching Strategy With Boarding and Holding Control for Passenger Delay Alleviation and Schedule Reliability: A Combined Dispatching-Operation System Yi Zhang, Rong Su, Yicheng Zhang, Bohui Wang IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems
1 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research All-Fiber Online Raman Sensor with Enhancement via Fabry-Perot Cavity Caoxin Li, Dora Juan Juan Hu, Karolina Milenko, Xingtao Yu, Guanghui Wang, Ping Shum, Fei Xu, Yanqing Lu, Xuping Zhang Optics Letters
3 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans Ubiquitin and Heat Shock Factor-Type Transcriptional Factors Are Involved in 2-Dodecenoic Acid-Mediated Inhibition of Hyphal Growth Dongliang Yang, Yanling Hu, Zixin Yin, Qianru Gao, Yuqian Zhang, Fong Yee Chan, Guisheng Zeng, Lixing Weng, Lianhui Wang, Yue Wang
20 Jun 2019 BMRC Bioinformatics Institute Incorporation of Putative Helix-Breaking Amino Acids in the Design of Novel Stapled Peptides: Exploring Biophysical and Cellular Permeability Properties Anthony W. Patridge, Hung Yi Kristal Kaan, Yu-Chi Juang, Ahmad Sadruddin, Shuhui Lim, Christopher J. Brown, Simon Ng, Dawn Thean, Fernando Ferrer, Charles Johannes, Tsz Ying Yuen, Srinivasaraghavan Kannan, Pietro Aronica, Yaw Sing Tan, Mohan R. Praddhan, Chandra S. Verma, Jerome Hochman, Shiying Chen, Hui Wan, Sookhee Ha, Brad Sherbone, David P. Lane, Tomi K. Sawyer Molecules
1 Aug 2016 SERC Institute for Infocomm Research The Numerical Modeling of 3D Microfiber Couplers and Resonators Guanghui Wang, Wenxiang Jiao, Yuming Dong, Lei Wei, Dora Juan Juan Hu, Ping Shum, Xuping Zhang IEEE Photonics Technology Letters
14 Dec 2010 SERC Institute for Infocomm Research Design and Fabrication of Microfiber Containing Gold Nanoparticles Mette Marie Jørgensen, Guanghui Wang, Dora Juan Juan Hu, Ping Shum 2010 Photonics Global Conference (PGC)