Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
20 Mar 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering All-electrical skyrmionic magnetic tunnel junction Shaohai Chen, James Lourembam, Pin Ho, Alexander K. J. Toh, Jifei Huang, Xiaoye Chen, Hang Khume Tan, Sherry L.K. Yap, Royston J. J. Lim, Hui Ru Tan, T. S. Suraj, May Inn Sim, Yeow Teck Toh, Idayu Lim, Nelson C.B. Lim, Jing Zhou, Hong Jing Chung, Sze Ter Lim, Anjan Soumyanarayanan Nature
20 Feb 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering Multistate Compound Magnetic Tunnel Junction Synapses for Digital Recognition Anuj Kumar, Dennis J. X. Lin, Debasis Das, Lisen Huang, Sherry L. K. Yap, Hui Ru Tan, Hang Khume Tan, Royston J. J. Lim, Yeow Teck Toh, Shaohai Chen, Sze Ter Lim, Xuanyao Fong, Pin Ho ACS Applied Materials & Interfaces
4 Jan 2024 Others Institute of Materials Research & Engineering Spin-related Cu-Co pair to increase electrochemical ammonia generation on high-entropy oxides (Pending publish) Shengnan Sun, Chencheng Dai, Peng Zhao, Shibo Xi, Yi Ren, Hui Ru Tan, Poh Chong Lim, Ming Lin, Caozheng Diao, Danwei Zhang, Chao Wu, Anke Yu, Jie Cheng Jackson Koh, Wei Ying Lieu, Debbie Hwee Leng Seng, Libo Sun, Yuke Li, Teck Leong Tan, Jia Zhang, Zhichuan J. Xu, Zhi Wei Seh Nature Communications
31 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Green Nanocellulose/PEI‐Grafted Magnetic Nanoparticles for Effective Removal of Heavy Metal Ions Thenapakiam Sathasivam, Lim Kang Brian, Ingrid Marie Andersen, Hui Ru Tan, Zheng Zhang, Tingting Wu, Hooi Hong Lau, Qiang Zhu, Dan Kai Chemistry – An Asian Journal
23 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Oxygen Plasma Induced Nanochannels for Creating Bimetallic Hollow Nanocrystals (Pending publish) Wen-Ya Wu, Sida Wu, Weng Weei Tjiu, Hui Ru Tan, Fong Yew Leong, Poh Chong Lim, Suxi Wang, Wenbin Jiang, Rong Ji, Qiang Zhu, Michel Bosman, Qingyu Yan, Zainul Aabdin ACS Nano
16 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fluorescence switching of natural fibers with in-situ formation of gold nanoclusters Yong Yu, Ying Chuan Tan, Gorelik Sergey, Yihao Leow, Hui Ru Tan, Chi-Lik Ken Lee, Qiang Zhu, Enyi Ye, Le Yang, Dan Kai Industrial Crops and Products
24 Aug 2022 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Facile Fabrication of Lignin‐Cellulose Green Nanogels Thenapakiam Sathasivam, Lixuan Hu, Sigit Sugiarto, Qingqing Dou, Zheng Zhang, Hui Ru Tan, Yihao Leow, Qiang Zhu, Chi‐Lik Ken Lee, Hai‐Dong Yu, Dan Kai Chemistry – An Asian Journal
1 Oct 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fatigue Life Enhancement in Alpha/Beta Ti-6Al-4V after Shot Peening: An EBSD and TEM Crystallographic Orientation Mapping Study of Surface Layer Zheng Zhang, Ming Lin, Debbie Hwee Leng Seng, Siew Lang Teo, Fengxia Wei, Hui Ru Tan, Augustine Kok Heng Cheong, Su Hui Lim, Shijie Wang, Jisheng Pan Materialia
26 May 2017 Others National Metrology Centre Development of Z-type hexaferrites for high frequency EMI shielding applications D. V. M. Repaka, S. B. S. Magham, M. Sharma, S. R. Shannigrahi, Hui Ru Tan, V. Sharma, Yu Song Meng, S. Idapalpati, R. V. Ramanujan Journal of Magnetism and Magnetic Materials