Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
1 Jul 2020 BMRC Singapore Immunology Network Combinatorial single-cell analyses of granulocyte-monocyte progenitor heterogeneity reveals an early uni-potent neutrophil progenitor Immanuel Kwok, Etienne Becht, Yu Xia, Melissa Ng, Ye Chean Teh, Leonard De Li Tan, Maximilien Evrard, Jackson L.Y Li, Hoa Tran TN, Yingrou Tan, Dehua Liu, Kahang Liong, Keith Leong, Yuning Zhang, Andre Olsson, Chinmay Kumar Mantri, Pavithra Shyamsunder, Zhaoyuan Liu, Cecile Piot, Charles-Antoine Dutertre, Hui Cheng, Sudipto Bari, Nicholas Ang, Subhra K. Biswas, H. Philip Koeffler, Hong Liang Tey, Anis Larbi, I-Hsin Su, Bernett Lee, Ashley St. John, Jerry K.Y. Chan, William Y.K. Hwang, Jinmiao Chen, Nathan Salomonis, Shu Zhen Chong, H. Leighton Grimes, Bing Liu, Andrés Hidalgo, Evan W. Newell, Tao Cheng, Florent Ginhoux, Lai Guan Ng
30 Aug 2019 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Highly monodisperse zwitterion functionalized non-spherical polymer particles with tunable iridescence Vivek Arjunan Vasantha, Wendy Rusli, Junhui Chen, Wenguang Zhao, Kandammathe Valiyaveedu Sreekanth, Ranjan Singh, Anbanandam Parthiban
13 Aug 2018 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Reversible photo- and thermoresponsive, self-assembling azobenzene containing zwitterionic polymers Vivek Arjunan Vasantha, Junhui Chen, Wenguang Zhao, Alexander M. van Herk, Anbanandam Parthiban
19 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Multiple Medoids based Multi-view Relational Fuzzy Clustering with Minimax Optimization Yangtao Wang, Lihui Chen, Xiao-Li Li
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics A Novel Method for Air-gap Formation around Via-Middle (VM) TSVs for Effective Reduction in Keep-Out Zones (KOZ) Woon Leng Loh, Xiangyu Wang, Zhaohui Chen, Mingbin Yu, King-Jien Chui
30 May 2017 SERC Institute of Microelectronics Drop Impact Reliability Test and Failure Analysis for Large Size High Density FOWLP Package on Package Zhaohui Chen, Faxing Che, Mian Zhi Ding, David Soon Wee Ho, Tai Chong Chai, Vempati Srinivasa
21 Nov 2016 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Reprogramming mouse fibroblasts into engraftable myeloerythroid and lymphoid progenitors Hui Cheng, Heather Yin-Kuan Ang, Chadi A. EL Farran, Pin Li, Hai Tong Fang, Tong Ming Liu, Say Li Kong, Michael Lingzi Chin, Wei Yin Ling, Edwin Kok Hao Lim, Hu Li, Tara Huber, Kyle M. Loh, Yuin-Han Loh, Bing Lim
7 Sep 2016 BMRC Bioinformatics Institute Dynamic Convergent Evolution Drives the Passage Adaptation across 48 Years’ History of H3N2 Influenza Evolution Hui Chen, Qiang Deng, Sock Hoon Ng, Raphael Tze Chuen Lee, Sebastian Maurer-Stroh, Weiwei Zhai
1 Aug 2014 SERC Institute of Microelectronics Investigation on Reliability of Embedded Ultrathin Sensor Chip in Organic Substrate Under Drop Impact Loading by Stresses Monitor and FEM Simulation Zhaohui Chen, Xiaowu Zhang
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li