Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
10 Oct 2020 SERC National Metrology Centre Micro-scale surface metrology using a large scanning range noncontact laser confocal microscope Shihua Wang, Shengkai Yu
18 Sep 2019 SERC National Metrology Centre Investigation of X-ray computed tomography for dimensional measurement Shihua Wang
16 May 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Frequency Ultrasonic Methods for Determining Corrosion Layer Thickness of Hollow Metallic Components Hongwei Liu, Lei Zhang, Hong Fei Liu, Shuting Chen, Shihua Wang, Zheng Zheng Wong, Kui Yao
17 Jan 2018 BMRC Bioprocessing Technology Institute LC/MS‐based Intact IgG and Released Glycan Analysis for Bioprocessing Applications Tianhua Wang, Kong Meng Hoi, Henning Stockmann, Corrine Wan, Lyn Chiin Sim, Noor Hayati Bte Kamari, Shi Jie Tay, Ce Huang Poo, Susanto Woen, Yuangsheng Yang, Peiqing Zhang, Pauline M. Rudd
25 Jan 2016 BMRC Bioprocessing Technology Institute Challenges of glycosylation analysis and control: an integrated approach to producing optimal and consistent therapeutic drugs Peiqing Zhang, Susanto Woen, Tianhua Wang, Brian Liau, Sophie Zhao, Chen Chen, Yuansheng Yang, Zhiwei Song, Mark R. Wormald, Chuanfei Yu, Pauline M. Rudd
11 Mar 2015 BMRC Bioprocessing Technology Institute Cleavage efficient 2A peptides for high level monoclonal antibody expression in CHO cells Jake Chng, Tianhua Wang, Rui Nian, Ally Lau, Kong Meng Hoi, Steven C. L. Ho, Peter Gagnon, Xuezhi Bi, Yuansheng Yang
6 Mar 2015 BMRC Bioprocessing Technology Institute IgG aggregation mechanism for CHO cell lines expressing excess heavy chains and strategies to reduce the aggregates Steven C. L. Ho, Tianhua Wang, Zhiwei Song, Yuansheng Yang
4 Mar 2015 BMRC Bioprocessing Technology Institute Heat shock protein 27 overexpression in CHO cells modulates apoptosis pathways and delays activation of caspases to improve recombinant monoclonal antibody titre in fed‐batch bioreactors Janice G. L. Tan, Yih Yean Lee, Tianhua Wang, Miranda G. S. Yap, Tin Wee Tan, Say Kong Ng
6 Mar 2014 BMRC Genome Institute of Singapore ABCC5, a Gene That Influences the Anterior Chamber Depth, Is Associated with Primary Angle Closure Glaucoma Monisha E. Nongpiur, Chiea Chuen Khor, Hongyan Jia, Belinda K. Cornes, Li-Jia Chen, Chunyan Qiao, K. Saidas Nair, Ching-Yu Cheng, Liang Xu, Ronnie George, Do Tan, Khaled Abu-Amero, Shamira A. Perera, Mineo Ozaki, Takanori Mizoguchi, Yasuo Kurimoto, Sancy Low, Liza-Sharmini A. Tajudin, Ching-Lin Ho, Clement C. Y. Tham, Ileana Soto, Paul T. K. Chew, Hon-Tym Wong, Balekudaru Shantha, Masako Kuroda, Essam A. Osman, Guangxian Tang, Sujie Fan, Hailin Meng, Hua Wang, Bo Feng, Victor H. K. Yong, Serena M. L. Ting, Yang Li, Ya-Xing Wang, Zheng Li, Raghavan Lavanya, Ren-Yi Wu, Ying-Feng Zheng, Daniel H. Su, Seng-Chee Loon, R. Rand Allingham, Michael A. Hauser, Nagaswamy Soumittra, Vedam L. Ramprasad, Naushin Waseem, Azhany Yaakub, Kee-Seng Chia, Govindasamy Kumaramanickavel, Tina T. Wong, Alicia C. How, Tran Nguyen Bich Chau, Cameron P. Simmons, Jin-Xin Bei, Yi-Xin Zeng, Shomi S. Bhattacharya, Mingzhi Zhang, Donald T. Tan, Yik-Ying Teo, Saleh A. Al-Obeidan, Do Nhu Hon, E-Shyong Tai, Seang-Mei Saw, Paul J. Foster, Lingam Vijaya, Jost B. Jonas, Tien-Yin Wong, Simon W. M. John, Chi-Pui Pang, Eranga N. Vithana, Ningli Wang, Tin Aung, Janey L. Wiggs
3 Feb 2014 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-Wide Linkage, Exome Sequencing and Functional Analyses Identify ABCB6 as the Pathogenic Gene of Dyschromatosis Universalis Hereditaria Na Wang, Hong Liu, Yi Li, Ken Kwok Hon Hung, Chuan Wang, Xuechao Chen, Donglai Sheng, Xi’an Fu, Kelvin See, Jia Nee Foo, Huiqi Low, Herty Liany, Ishak Darryl Irwan, Jian Liu, Baoqi Yang, Mingfei Chen, Yongxiang Yu, Gongqi Yu, Boon Kee Goh, John E. A. Common, Guiye Niu, Jiabao You, Yan Zhou, Shanshan Ma, Ting Wang, Xiaoxiao Yan, Birgitte E. Lane, Yonghu Sun, Guizhi Zhou, Xianmei Lu, Zhenhua Wang, Hongqing Tian, Yuanhua Cao, Shumin Chen, Qiji Liu, Jianjun Liu, Furen Zhang, Mathias Toft
3 Feb 2014 BMRC Institute of Medical Biology Genome-wide linkage, exome sequencing and functional analyses identify ABCB6 as the pathogenic gene of dyschromatosis universalis hereditaria Herty Liany, Ishak Darryl Irwan, Jian Liu, Hong Liu, Yi Li, Ken Kwok Hon Hung, Na Wang, Chuan Wang, Xuechao Chen, Donglai Sheng, Xi'an Fu, Kelvin See, Jia Nee Foo, Huiqi Low, Baoqi Yang, Mingfei Chen, Yongxiang Yu, Gongqi Yu, Guiye Niu, Jiabao You, Yan Zhou, Shanshan Ma, Ting Wang, Xiaoxiao Yan, Boon Kee Goh, John E. A. Common, Birgitte E. Lane, Yonghu Sun, Guizhi Zhou, Xianmei Lu, Zhenhua Wang, Hongqing Tian, Yuanhua Cao, Shumin Chen, Qiji Liu, Jianjun Liu, Furen Zhang
11 Sep 2013 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Anti-Cadherin-17 Antibody Modulates Beta-Catenin Signaling and Tumorigenicity of Hepatocellular Carcinoma Yonggang Wang, Felix H. Shek, Kwong F. Wong, Ling Xiao Liu, Xiao Qian Zhang, Yi Yuan, Ester Khin, Mei-yu Hu, Jian Hua Wang, Ronnie T. P. Poon, Wanjin Hong, Nikki P. Lee, John M. Luk, Jung Weon Lee