Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Bistatic Joint Radar and Communication with 5G Signal for Range Speed Angle Detections Xiaojuan Zhang, Yugang Ma, Yonghong Zeng, Sumei Sun, Yuhong Wang 2023 IEEE 98th Vehicular Technology Conference (VTC2023-Fall)
7 Dec 2023 SERC Institute for Infocomm Research Parameters Optimization of Quantization Schemes for Channel-Based Key Extraction Yuhong Wang, Sumei Sun, Minli Huang, Peng Hui Tan, Boon Shyang Lim, Yonghong Zeng IEEE Globecom 2023
29 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research Drone Controller Localization Based on RSSI Ratio Yuhong Wang, Yonghong Zeng, Sumei Sun, Peng Hui Tan, Yugang Ma, Ernest Kurniawan Sensors
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
25 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Homogeneous in-plane WSe2 P–N junctions for advanced optoelectronic devices Dewu Yue, Xin Ju, Tao Hu, Ximing Rong, Xinke Liu, Xiao Liu, Hong Kuan Ng, DongZhi Chi, Xinzhong Wang, Jing Wu Nanoscale
15 Dec 2022 SERC Institute for Infocomm Research CT2CXR: CT-based CXR Synthesis for Covid-19 Pneumonia Classification Peter Ho Hin Yuen, Xiaohong Wang, Zhiping Lin, Nikki Ka Wai Chow, Jun Cheng, Cher Heng Tan, Weimin Huang Machine Learning in Medical Imaging
29 Sep 2022 SERC Institute for Infocomm Research Fast Channel Estimation for Massive Machine Type Communications Yonghong Zeng, Sumei Sun, Yuhong Wang, Yugang Ma IEEE VTC-Fall-2022
29 Apr 2022 BMRC Bioprocessing Technology Institute In-situ scalable manufacturing of Epstein–Barr virus-specific T-cells using bioreactor with an expandable culture area (BECA) Sixun Chen, Ahmad Amirul Bin Abdul Rahim, Who-Whong Wang, Rachael Cheong, Akshaya V. Prabhu, Jerome Zu Yao Tan, May Win Naing, Han Chong Toh, Dan Liu Scientific Reports
17 Jan 2022 SERC Institute for Infocomm Research Diagnostic Performance of a Deep Learning Model Deployed at a National COVID-19 Screening Facility for Detection of Pneumonia on Frontal Chest Radiographs Jordan Z. T. Sim, Yong-Han Ting, Yuan Tang, Yangqin Feng, Xiaofeng Lei, Xiaohong Wang, Wen-Xiang Chen, Su Huang, Sum-Thai Wong, Zhongkang Lu, Yingnan Cui, Soo-Kng Teo, Xin-Xing Xu, Weimin Huang, Cher-Heng Tan Healthcare
21 Apr 2021 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Early postnatal irradiation‐induced age‐dependent changes in adult mouse brain: MRI based characterization Bo Xu Ren, Isaac Huen, Zi Jun Wu, Hong Wang, Meng Yun Duan, Ilonka Guenther, K. N. Bhanu Prakash, Feng Ru Tang BMC Neuroscience