Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
21 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering All‐Optical Switching of Structural Color with a Fabry–Pérot Cavity (Pending publish) Omar A. M. Abdelraouf, Xin Cai Wang, Choon Hwa Goh Ken, Chee Beng Lim Nelson, Siu Kit Ng, Wei De Wang, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu Advanced Photonics Research
10 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Incomplete Phase Metasurface for Wavefront Reconstruction (Pending publish) Qiyao Liu, Zhengtong Liu, Xuezhi Ma, Jie Deng, Chen Zhang, Zhenmin Chen, Arash Nemati, Sui Kit Ng, Sergey Gorelik, Siew Lang Teo, Rong Ji, Meng Zhao, Leonard Verano Gonzaga, Hong Liu, Fuyong Yue, Shaohua Yu, Yu Luo, Qian Wang ACS Photonics
9 May 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Biomimetic optimized concept with Murray networks for accelerated solar-driven water evaporation Ruofei Zhu, Ke Li, Dan Wang, Jipeng Fei, Jun Yan Tan, Shuzhou Li, Jichao Zhang, Hong Li, Shaohai Fu Chemical Engineering Journal
9 Mar 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Technology Roadmap for Flexible Sensors (Pending publish) Yifei Luo, Mohammad Reza Abidian, Jong-Hyun Ahn, Deji Akinwande, Anne M. Andrews, Markus Antonietti, Zhenan Bao, Magnus Berggren, Christopher A. Berkey, Christopher John Bettinger, Jun Chen, Peng Chen, Wenlong Cheng, Xu Cheng, Seon-Jin Choi, Alex Chortos, Canan Dagdeviren, Reinhold H. Dauskardt, Chong-an Di, Michael D. Dickey, Xiangfeng Duan, Antonio Facchetti, Zhiyong Fan, Yin Fang, Jianyou Feng, Xue Feng, Huajian Gao, Wei Gao, Xiwen Gong, Chuan Fei Guo, Xiaojun Guo, Martin C. Hartel, Zihan He, John S. Ho, Youfan Hu, Qiyao Huang, Yu Huang, Fengwei Huo, Muhammad M. Hussain, Ali Javey, Unyong Jeong, Chen Jiang, Xingyu Jiang, Jiheong Kang, Daniil Karnaushenko, Ali Khademhosseini, Dae-Hyeong Kim, Il-Doo Kim, Dmitry Kireev, Lingxuan Kong, Chengkuo Lee, Nae-Eung Lee, Pooi See Lee, Tae-Woo Lee, Fengyu Li, Jinxing Li, Cuiyuan Liang, Chwee Teck Lim, Yuanjing Lin, Darren J. Lipomi, Jia Liu, Kai Liu, Nan Liu, Ren Liu, Yuxin Liu, Yuxuan Liu, Zhiyuan Liu, Zhuangjian Liu, Xian Jun Loh, Nanshu Lu, Zhisheng Lv, Shlomo Magdassi, George G. Malliaras, Naoji Matsuhisa, Arokia Nathan, Simiao Niu, Jieming Pan, Changhyun Pang, Qibing Pei, Huisheng Peng, Dianpeng Qi, Huaying Ren, John A. Rogers, Aaron Rowe, Oliver G. Schmidt, Tsuyoshi Sekitani, Dae-Gyo Seo, Guozhen Shen, Xing Sheng, Qiongfeng Shi, Takao Someya, Yanlin Song, Eleni Stavrinidou, Meng Su, Xuemei Sun, Kuniharu Takei, Xiao-Ming Tao, Benjamin C. K. Tee, Aaron Voon-Yew Thean, Tran Quang Trung, Changjin Wan, Huiliang Wang, Joseph Wang, Ming Wang, Sihong Wang, Ting Wang, Zhong Lin Wang, Paul S. Weiss, Hanqi Wen, Sheng Xu, Tailin Xu, Hongping Yan, Xuzhou Yan, Hui Yang, Le Yang, Shuaijian Yang, Lan Yin, Cunjiang Yu, Guihua Yu, Jing Yu, Shu-Hong Yu, Xinge Yu, Evgeny Zamburg, Haixia Zhang, Xiangyu Zhang, Xiaosheng Zhang, Xueji Zhang, Yihui Zhang, Yu Zhang, Siyuan Zhao, Xuanhe Zhao, Yuanjin Zheng, Yu-Qing Zheng, Zijian Zheng, Tao Zhou, Bowen Zhu, Ming Zhu, Rong Zhu, Yangzhi Zhu, Yong Zhu, Guijin Zou, Xiaodong Chen ACS Nano
3 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Unsupervised Optical Flow Estimation for Differently Exposed Images in LDR Domain Ziyang Liu, Zhengguo Li, Weihai Chen, Xingming Wu, Zhong Liu IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
1 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-entropy fluorite oxides: Atomic stabiliser effects on thermal-mechanical properties (Pending publish) Siao Li Liew, Xi Ping Ni, Fengxia Wei, Sze Yu Tan, Meng Tzee Luai, Poh Chong Lim, Siew Lang Teo, Nafisah Bte Mohd Rafiq, Jun Zhou, Shijie Wang Journal of the European Ceramic Society
6 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Strong (110) Texturing and Heteroepitaxial Growth of Thin Mo Films on MoS2 Monolayer Jun-Young Kim, Mingxi Chen, Wei De Wang, Poh Chong Lim, Jaewon Kim, Jianwei Chai, Mingsheng Zhang, Siew Lang Teo, Ming Lin, DongZhi Chi ACS Applied Electronic Materials
17 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in Tunable Metasurfaces: Materials, Design, and Applications Omar A. M. Abdelraouf, Ziyu Wang, Hailong Liu, Zhaogang Dong, Qian Wang, Ming Ye, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu ACS Nano
29 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research High-Resolution Digital Phenotypes From Consumer Wearables and Their Applications in Machine Learning of Cardiometabolic Risk Markers: Cohort Study Weizhuang Zhou, Yu En Chan, Chuan Sheng Foo, Jingxian Zhang, Jing Xian Teo, Sonia Davila, Weiting Huang, Jonathan Yap, Stuart Cook, Patrick Tan, Calvin Woon-Loong Chin, Khung Keong Yeo, Weng Khong Lim, Pavitra Krishnaswamy Journal of Medical Internet Research
15 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Lithographic Patterning of Nanoscale Arrays of the Oxidase Enzyme CotA: Effects on Activity and Stability Silvia Fruncillo, Yeow Teck Toh, Christopher F. Blanford, Xiaodi Su, Hong Liu, Lu Shin Wong Advanced Materials Technologies