Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in Tunable Metasurfaces: Materials, Design, and Applications Omar A. M. Abdelraouf, Ziyu Wang, Hailong Liu, Zhaogang Dong, Qian Wang, Ming Ye, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu ACS Nano
29 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research High-Resolution Digital Phenotypes From Consumer Wearables and Their Applications in Machine Learning of Cardiometabolic Risk Markers: Cohort Study Weizhuang Zhou, Yu En Chan, Chuan Sheng Foo, Jingxian Zhang, Jing Xian Teo, Sonia Davila, Weiting Huang, Jonathan Yap, Stuart Cook, Patrick Tan, Calvin Woon-Loong Chin, Khung Keong Yeo, Weng Khong Lim, Pavitra Krishnaswamy Journal of Medical Internet Research
15 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Lithographic Patterning of Nanoscale Arrays of the Oxidase Enzyme CotA: Effects on Activity and Stability Silvia Fruncillo, Yeow Teck Toh, Christopher F. Blanford, Xiaodi Su, Hong Liu, Lu Shin Wong Advanced Materials Technologies
6 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Phase-change perovskite metasurfaces for dynamic color tuning Jingyi Tian, Daniele Cortecchia, Yutao Wang, Hailong Liu, Elena Feltri, Hong Liu, Giorgio Adamo, Cesare Soci Nanophotonics
9 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Order Photonic Cavity Modes Enabled 3D Structural Colors Hailong Liu, Hongtao Wang, Hao Wang, Jie Deng, Qifeng Ruan, Wang Zhang, Omar A. M. Abdelraouf, Norman Soo Seng Ang, Zhaogang Dong, Joel K. W. Yang, Hong Liu ACS Nano
8 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research Implicit Motion-Compensated Network for Unsupervised Video Object Segmentation Lin Xi, Weihai Chen, Xingming Wu, Zhong Liu, Zhengguo Li IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
21 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Iron Oxide Nanozymes for Synergistically Colorimetric and Magnetic Resonance Detection Strategy Shihui Huang, Shuqi Jiang, Hong Liu, Jiali Cai, Gengjia Chen, Junyao Xu, Dan Kai, Pengli Bai, Ruiping Zhou, Zhiyong Wang Journal of Biomedical Nanotechnology
19 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Optical Rashba Effect in a Light‐Emitting Perovskite Metasurface (Pending publish) Jingyi Tian, Giorgio Adamo, Hailong Liu, Maciej Klein, Song Han, Hong Liu, Cesare Soci Advanced Materials
17 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Stable interphase chemistry of textured Zn anode for rechargeable aqueous batteries Jindi Wang, Bao Zhang, Zhao Cai, Renming Zhan, Wenyu Wang, Lin Fu, Mintao Wan, Run Xiao, Yangtao Ou, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Hong Li, Yongming Sun Science Bulletin
9 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Quantitative Comparison of Color Asymmetry Features for Automatic Melanoma Detection Ruchir Srivastava, EE PING ONG, Beng-Hai Lee, Lucinda Siyun Tan, Hong Liang Tey 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)