Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
12 Jul 2020 SERC Institute of High Performance Computing Enabling Superior Sodium Capture for Efficient Water Desalination by a Tubular Polyaniline Decorated with Prussian Blue Nanocrystals Wenhui Shi, Xiaoyue Liu, Tianqi Deng, Shaozhuan Huang, Meng Ding, Xiaohe Miao, Chongzhi Zhu, Yihan Zhu, Wenxian Liu, Fangfang Wu, Congjie Gao, Shuo-Wang Yang, Hui Ying Yang, Jiangnan Shen, Xiehong Cao Advanced Materials
14 Nov 2015 SERC Institute for Infocomm Research IntelligShop: Enabling Intelligent Shopping in Malls through Location-Based Augmented Reality Aditi Adhikari, Vincent W. Zheng, Hong Cao, Miao Lin, Yuan Fang, Kevin Chen-Chuan Chang 2015 IEEE International Conference on Data Mining Workshop (ICDMW)
31 Dec 2009 BMRC Genome Institute of Singapore Genomewide Association Study of Leprosy Martin L. Hibberd, Yong Cui, Xiao-Xiao Yan, Hai-Tao Yang, Yue-Lin Jiao, Li-Guo Mao, Gang Yin, Zhen-Xia Jiang, Xiao-Dong Wang, Jing-Ping Yu, Zong-Hou Hu, Cui-Hua Gong, Yu-Qiang Liu, Rui-Yu Liu, De-Min Wang, Dong Wei, Jin-Xian Liu, Sen Yang, Xue-Jun Zhang, Jian-Jun Liu, Liang-Dan Sun, Hong Liu, Yi Li, Rong-De Yang, Tong-Sheng Chu, Chi Zhang, Lin Zhang, Jian-Wen Han, Gong-Qi Yu, Cheng Quan, Yong-Xiang Yu, Zheng Zhang, Ben-Qing Shi, Lian-Hua Zhang, Hui Cheng, Chang-Yuan Wang, Yan Lin, Hou-Feng Zheng, Xi-An Fu, Xian-Bo Zuo, Qiang Wang, Heng Long, Yi-Ping Sun, Yi-Lin Cheng, Hong-Qing Tian, Fu-Sheng Zhou, Hua-Xu Liu, Wen-Sheng Lu, Su-Min He, Wen-Li Du, Min Shen, Qi-Yi Jin, Xin Zhao, Wei-Kun Cao, Hong-Zhong Cao, Yong-Ping Li, Wei-Guo Yan, Shi-Yu Wei, Kui-Jun Wang, Fu-Ren Zhang, Wei Huang, Shu-Min Chen, Ying Wang, Hui-Qi Low, Tantoso Erwin, Ning-Han Yang, Jin-Yong Li New England Journal of Medicine