Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
30 May 2018 BMRC Bioinformatics Institute Exome Sequencing and Rare Variant Analysis Reveals Multiple Filaggrin Mutations in Bangladeshi Families with Atopic Eczema and Additional Risk Genes Manuela Pigors, John E. A. Common, Xuan Fei Colin C. Wong, Sajid Malik, Claire A. Scott, Niloofar Tabarra, Herty Liany, Jianjun Liu, Vachiranee Limviphuvadh, Nicholas Lench, Sebastian Maurer-Stroh, Mark B. Y. Tang, David J. Margolis, David A. van Heel, Charles A. Mein, Natalija Novak, Hansjorg Baurecht, Stephan Weidinger, W. H. Irwin McLean, Alan D. Irvine, Edel A. O'Toole, Michael A. Simpson, David P. Kelsell Journal of Investigative Dermatology
30 May 2018 BMRC Bioinformatics Institute Exome Sequencing and Rare Variant Analysis Reveals Multiple Filaggrin Mutations in Bangladeshi Families with Atopic Eczema and Additional Risk Genes Manuela Pigors, John E. A. Common, Xuan Fei Colin C. Wong, Sajid Malik, Claire A. Scott, Niloofar Tabarra, Herty Liany, Jianjun Liu, Vachiranee Limviphuvadh, Sebastian Maurer-Stroh, Mark B. Y. Tang, Nicholas Lench, David J. Margolis, David A. van Heel, Charles A. Mein, Natalija Novak, Hansjorg Baurecht, Stephan Weidinger, Erwin W. H. McLean, Alan D. Irvine, Edel A. O'Toole, Michael A. Simpson, David P. Kelsell Journal of Investigative Dermatology
2 Feb 2015 BMRC Genome Institute of Singapore Discovery of six new susceptibility loci and analysis of pleiotropic effects in leprosy Hong Liu, Astrid Irwanto, Xi'an Fu, Gongqi Yu, Yongxiang Yu, Yonghu Sun, Chuan Wang, Zhenzhen Wang, Yukinori Okada, Huiqi Low, Yi Li, Herty Liany, Mingfei Chen, Fangfang Bao, Jinghui Li, Jiabao You, Qilin Zhang, Jian Liu, Tongsheng Chu, Anand Kumar Andiappan, Na Wang, Guiye Niu, Dianchang Liu, Xiulu Yu, Lin Zhang, Hongqing Tian, Guizhi Zhou, Olaf Rotzschke, Shumin Chen, Xuejun Zhang, Jianjun Liu, Furen Zhang Nature Genetics
23 Sep 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Impaired Development Of Neural-Crest Cell Derived Organs and Intellectual Disability Caused By MED13L Haploinsufficiency (Pending publish) Kagistia Hana Utami, Cecilia Lanny Winata, Axel M. Hillmer, Irene Aksoy, Hoang Truong Long, Herty Liany, Elaine Chew Guo Yan, Sinnakaruppan Mathavan, Stacey Tay Kiat Hong, Vladimir Korzh, Pierre Sarda, Sonia Davila, Valere Cacheux Human Mutation
1 Apr 2014 BMRC Genome Institute of Singapore DNAJ mutations are rare in Chinese Parkinson's disease patients and controls Eng-King Tan, Jia Nee Foo, Herty Liany, Louis C. Tan, Wing-Lok Au, Kumar-M. Prakash, Jianjun Liu Neurobiology of Aging
3 Feb 2014 BMRC Genome Institute of Singapore Genome-Wide Linkage, Exome Sequencing and Functional Analyses Identify ABCB6 as the Pathogenic Gene of Dyschromatosis Universalis Hereditaria Na Wang, Hong Liu, Yi Li, Ken Kwok Hon Hung, Chuan Wang, Xuechao Chen, Donglai Sheng, Xi’an Fu, Kelvin See, Jia Nee Foo, Huiqi Low, Herty Liany, Ishak Darryl Irwan, Jian Liu, Baoqi Yang, Mingfei Chen, Yongxiang Yu, Gongqi Yu, Boon Kee Goh, John E. A. Common, Guiye Niu, Jiabao You, Yan Zhou, Shanshan Ma, Ting Wang, Xiaoxiao Yan, Birgitte E. Lane, Yonghu Sun, Guizhi Zhou, Xianmei Lu, Zhenhua Wang, Hongqing Tian, Yuanhua Cao, Shumin Chen, Qiji Liu, Jianjun Liu, Furen Zhang, Mathias Toft PLoS ONE
3 Feb 2014 BMRC Institute of Medical Biology Genome-wide linkage, exome sequencing and functional analyses identify ABCB6 as the pathogenic gene of dyschromatosis universalis hereditaria Herty Liany, Ishak Darryl Irwan, Jian Liu, Hong Liu, Yi Li, Ken Kwok Hon Hung, Na Wang, Chuan Wang, Xuechao Chen, Donglai Sheng, Xi'an Fu, Kelvin See, Jia Nee Foo, Huiqi Low, Baoqi Yang, Mingfei Chen, Yongxiang Yu, Gongqi Yu, Guiye Niu, Jiabao You, Yan Zhou, Shanshan Ma, Ting Wang, Xiaoxiao Yan, Boon Kee Goh, John E. A. Common, Birgitte E. Lane, Yonghu Sun, Guizhi Zhou, Xianmei Lu, Zhenhua Wang, Hongqing Tian, Yuanhua Cao, Shumin Chen, Qiji Liu, Jianjun Liu, Furen Zhang PLoS ONE
1 Dec 2013 BMRC Genome Institute of Singapore A rare lysosomal enzyme gene SMPD1 variant (p.R591C) associates with Parkinson's disease Jia-Nee Foo, Herty Liany, Jin-Xin Bei, Xue-Qing Yu, Kumar M. Prakash, Louis C. Tan, Eng-King Tan, Jianjun Liu, Wing-Lok Au Neurobiology of Aging