Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research A Multitask Framework for Label Refinement and Lesion Segmentation in Clinical Brain Imaging Yang Yu, Jiahao Wang, Ashish Jith Sreejith Kumar, Bryan Tan, Navya Vanjavaka, Nurul Hafidzah Rahim, Alistair Koh, Shaheen Low, Yih Yian Sitoh, Hanry Yu, Pavitra Krishnaswamy, Ivan Ho Mien Medical Image Learning with Limited and Noisy Data
14 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering In-Sensor Computing Realization Using Fully CMOS-Compatible TiN/HfOx based Neuristor Array HAIZHONG ZHANG, Peng Qiu, Yaoping Lu, Xin Ju, DongZhi Chi, Kwang Sing Yew, Minmin Zhu, Shaohao Wang, Rongshan Wei, Wei Hu ACS Sensors
3 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Generalizing Wireless Cross-Multiple-Factor Gesture Recognition to Unseen Domains Shijia Liu, Zhenghua Chen, Min Wu, Hao Wang, Bin Xing, Liangyin Chen IEEE Transactions on Mobile Computing
20 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A neuromorphic bionic eye with broadband vision and biocompatibility using TIPS-pentacene-based phototransistor array retina HAIZHONG ZHANG, Xin Ju, DongZhi Chi, Linrun Feng, Zhe Liu, Kwangsing Yew, Minmin Zhu, Tiaoyang Li, Rongshan Wei, Shaohao Wang, Linfeng Sun, Zhongrui Wang, Yanqing Wu Applied Materials Today
8 Jun 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Engineering Dynamic Structural Color Pixels at Microscales by Inhomogeneous Strain-Induced Localized Topographic Change Yujie Ke, Qifeng Ruan, Yanbin Li, Hao Wang, Hongtao Wang, Wang Zhang, Chengfeng Pan, Parvathi Nair Suseela Nair, Jie Yin, Joel K. W. Yang Nano Letters
30 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tri-functional metasurface enhanced with a physically unclonable function Soroosh Daqiqeh Rezaei, Zhaogang Dong, Hao Wang, Jiahui Xu, Hongtao Wang, Mohammad Tavakkoli Yaraki, Ken Choon Hwa Goh, Wang Zhang, Shaban Reza Ghorbani, Xiaogang Liu, Joel K.W. Yang Materials Today
9 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Order Photonic Cavity Modes Enabled 3D Structural Colors Hailong Liu, Hongtao Wang, Hao Wang, Jie Deng, Qifeng Ruan, Wang Zhang, Omar A. M. Abdelraouf, Norman Soo Seng Ang, Zhaogang Dong, Joel K. W. Yang, Hong Liu ACS Nano
23 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Schrödinger’s red pixel by quasi-bound-states-in-the-continuum Zhaogang Dong, Lei Jin, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Hao Wang, Yang Chen, Febiana Tjiptoharsono, Jinfa Ho, Sergey Gorelik, Ray Jia Hong Ng, Qifeng Ruan, Cheng-Wei Qiu, Joel K. W. Yang Science Advances
4 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Contrastive Adversarial Knowledge Distillation for Deep Model Compression in Time-Series Regression Tasks Ragab Mohamed, Chao Wang, Min Wu, Xiaoli Li, Qing Xu, Zhenghua Chen Neurocomputing
16 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research In Situ Aging-Aware Error Monitoring Scheme for IMPLY-Based Memristive Computing-in-Memory Systems Jiarui Xu, Yi Zhan, Yujie Li, Jiajun Wu, Xinglong Ji, Guoyi Yu, Wenyu Jiang, Rong Zhao, Chao Wang IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers