Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Jun 2021 SERC Institute of High Performance Computing Light–matter interactions in the coupling system of quantum emitter and hyperbolic nanorod Chao Guo, Jia-Bin You, Zhanxu Chen, Wenbo Zhang, Qian Zhao, Zhang-Kai Zhou Applied Physics Letters
26 Apr 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The STAT3 Target Mettl8 Regulates Mouse ESC Differentiation via Inhibiting the JNK Pathway Hao Gu, Dang Vinh Do, Xinyu Liu, Luang Xu, Yixun Su, Jie Min Nah, Yuqian Wong, Ying Li Na Sheng, Gebreselassie Addisu Tilaye, Henry Yang, Huili Guo, Jun Yan, Xin-Yuan Fu Stem Cell Reports
3 Feb 2018 SERC Institute for Infocomm Research A Predictive Analytics Methodology to Assess and Optimize Readmission Risk in Heart Failure Patients Pavitra Krishnaswamy, Savitha Ramasamy, Abdullah Al-Dujaili, Srinath Sridharan, Geraldine Goh, Shao Chuen Tong, Khin Chaw Yu Aung, Gerard Leong Kui Toh, Michael Ross Madonald, Sheldon Lee Shao Guang, Yan Cao, Suresh Sundaram, Wai Leng Chow AAAI-18: Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence
21 Jun 2016 BMRC Bioinformatics Institute RNAi Reveals Phase-Specific Global Regulators of Human Somatic Cell Reprogramming Cheng-Xu Delon Toh, Jun-Wei Chan, Zheng-Shan Chong, Hao Fei Wang, Hong Chao Guo, Sandeep Satapathy, Dongrui Ma, Germaine Yen Lin Goh, Ekta Khattar, Lin Yang, Vinay Tergaonkar, Young-Tae Chang, James J. Collins, George Q. Daley, Keng Boon Wee, Chadi A. EL Farran, Hu Li, Yoon-Pin Lim, Frederic A. Bard, Yuin-Han Loh Cell Reports
10 Sep 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Systematic Identification of Factors for Provirus Silencing in Embryonic Stem Cells Bin Xia Yang, Chadi A. EL Farran, Hong Chao Guo, Tao Yu, Hai Tong Fang, Hao Fei Wang, Sharon Schlesinger, Yu Fen Samantha Seah, Germaine Yen Lin Goh, Suat Peng Neo, Yinghui Li, Matthew C. Lorincz, Vinay Tergaonkar, Tit-Meng Lim, Lingyi Chen, Jayantha Gunaratne, James J. Collins, Stephen P. Goff, George Q. Daley, Hu Li, Frederic A. Bard, Yuin-Han Loh Cell