Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
3 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans Ubiquitin and Heat Shock Factor-Type Transcriptional Factors Are Involved in 2-Dodecenoic Acid-Mediated Inhibition of Hyphal Growth Dongliang Yang, Yanling Hu, Zixin Yin, Qianru Gao, Yuqian Zhang, Fong Yee Chan, Guisheng Zeng, Lixing Weng, Lianhui Wang, Yue Wang
29 Oct 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans gains azole resistance by altering sphingolipid composition Jiaxin Gao, Haitao Wang, Zeyao Li, Ada Hang-Heng Wong, Yi-Zheng Wang, Yahui Guo, Xin Lin, Guisheng Zeng, Haoping Liu, Yue Wang, Jianbin Wang Nature Communications
23 Oct 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology A CRISPR–Cas9-based gene drive platform for genetic interaction analysis in Candida albicans Rebecca S. Shapiro, Alejandro Chavez, Caroline B. M. Porter, Meagan Hamblin, Christian S. Kaas, James E. DiCarlo, Guisheng Zeng, Xiaoli Xu, Alexey V. Revtovich, Natalia V. Kirienko, Yue Wang, George M. Church, James J. Collins Nature Microbiology
14 Oct 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Candida albicans possess a highly versatile and dynamic high‐affinity iron transport system important for its commensal‐pathogenic lifestyle Zeinab Mamouei, Guisheng Zeng, Yan‐Ming Wang, Yue Wang Molecular Microbiology
23 Jul 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology New “haploid biofilm model” unravels IRA2 as a novel regulator of Candida albicans biofilm formation Chaminda Jayampath Seneviratne, Guisheng Zeng, Thuyen Truong, Sarah Sze, Wah Wong, Lakshman Samaranayake, Fong Yee Chan, Yan-Ming Wang, Haitao Wang, Jiaxin Gao, Yue Wang Scientific Reports
21 Aug 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Regulation of Rfa2 phosphorylation in response to genotoxic stress in Candida albicans Jiaxin Gao, Haitao Wang, Ada Hang-Heng Wong, Guisheng Zeng, Zhenxing Huang, Yanming Wang, Jianli Sang, Yue Wang Molecular Microbiology
30 Jan 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology One-step targeted gene deletion in Candida albicans haploids Guisheng Zeng, Yan-Ming Wang, Fong Yee Chan, Yue Wang Nature Protocols