Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
4 Jan 2023 SERC Institute of High Performance Computing Anharmonic quantum thermal transport across a van der Waals interface Hangbo Zhou, Gang Zhang, Jian-Sheng Wang, Yong-Wei Zhang MRS Bulletin
30 Nov 2022 SERC Institute of High Performance Computing Effects of localized phonons on interfacial thermal conductance Hangbo Zhou, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang Physical Review B
2 Sep 2022 SERC Institute of High Performance Computing Sumanene Monolayer of Pure Carbon: A Two‐Dimensional Kagome‐Analogy Lattice with Desirable Band Gap, Ultrahigh Carrier Mobility, and Strong Exciton Binding Energy Xiaoran Shi, Weiwei Gao, Hongsheng Liu, Zhen‐Guo Fu, Gang Zhang, Yong‐Wei Zhang, Tao Liu, Jijun Zhao, Junfeng Gao Small
14 Jun 2022 SERC Institute of High Performance Computing Computational predictions of quantum thermal transport across nanoscale interfaces Hangbo Zhou, Zhun-Yong Ong, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang Nanoscale
7 Jun 2021 SERC Institute of High Performance Computing Recent progress on 2D materials-based artificial synapses Chao Zhang, Hangbo Zhou, Shuai Chen, Gang Zhang, Zhi Gen Yu, DongZhi Chi, Yong-Wei Zhang, Kah-Wee Ang Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences
10 Jun 2015 SERC Institute of High Performance Computing An experimental and simulation study on build thickness dependent microstructure for electron beam melted Ti-6Al-4V Xipeng Tan, Yihong Kok, Yu Jun Tan, Guglielmo Vastola, Qing Xiang Pei, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, Kak Fai Leong, Chee Kai Chua Journal of Alloys and Compounds
18 Dec 2014 SERC Institute of High Performance Computing Modeling and control of remelting in high-energy beam additive manufacturing Guglielmo Vastola, Gang Zhang, Qin Xiang Pei, Yong-Wei Zhang Additive Manufacturing