Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Apr 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Functional Comparison of Interferon‐α Subtypes Reveals Potent Hepatitis B Virus Suppression by a Concerted Action of Interferon‐α and Interferon‐γ Signaling Jieliang Chen, Yaming Li, Fritz Lai, Yang Wang, Kathrin Sutter, Ulf Dittmer, Jianyu Ye, Wenjing Zai, Min Liu, Fang Shen, Min Wu, Kongying Hu, Baocun Li, Mengji Lu, Xiaonan Zhang, Jiming Zhang, Jianhua Li, Qingfeng Chen, Zhenghong Yuan Hepatology
19 Feb 2021 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Establishment of Humanized Mice for the Study of HBV Fritz Lai, Cherry Yong Yi Wee, Qingfeng Chen Frontiers in Immunology
15 Oct 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Humanized Mouse as a Tool to Predict Immunotoxicity of Human Biologics Kylie Su Mei Yong, Zhisheng Her, Sue Yee Tan, Wilson Wei Sheng Tan, Min Liu, Fritz Lai, Shi Min Heng, Yong Fan, Kenneth Tou En Chang, Cheng-I Wang, Jerry Kok Yen Chan, Jianzhu Chen, Qingfeng Chen Frontiers in Immunology
11 Sep 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology CD4+ T Cells Mediate the Development of Liver Fibrosis in High Fat Diet-Induced NAFLD in Humanized Mice Zhisheng Her, Joel Heng Loong Tan, Yee-Siang Lim, Sue Yee Tan, Xue Ying Chan, Wilson Wei Sheng Tan, Min Liu, Kylie Su Mei Yong, Fritz Lai, Erica Ceccarello, Zhiqiang Zheng, Yong Fan, Kenneth Tou En Chang, Lei Sun, Shih Chieh Chang, Chih-Liang Chin, Guan Huei Lee, Yock Young Dan, Yun-Shen Chan, Seng Gee Lim, Jerry Kok Yen Chan, K. George Chandy, Qingfeng Chen Frontiers in Immunology
6 Dec 2019 BMRC Singapore Immunology Network Liver fibrosis and CD206+ macrophage accumulation are suppressed by anti-GM-CSF therapy Alfonso Tan-Garcia, Fritz Lai, Joe Poh Sheng Yeong, Sergio E. Irac, Pei Y. Ng, Rasha Msallam, Jeffrey Chun Tatt Lim, Lu-En Wai, Christine Y. L. Tham, Su P. Choo, Tony Lim, Dan Y. Young, Roberta D’Ambrosio, Elisabetta Degasperi, Riccardo Perbellini, Evan Newell, Nina Le Bert, Florent Ginhoux, Antonio Bertoletti, Qingfeng Chen, Charles-Antoine Dutertre JHEP Reports
17 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Humanized Mouse Models for the Study of Infection and Pathogenesis of Human Viruses Fritz Lai, Qingfeng Chen Viruses