Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
26 Apr 2024 SERC Institute for Infocomm Research Modular Ka-Band Transmit Phased Array Antenna for SATCOM Applications (Pending publish) Bo Shi, Nasimuddin, Francois Chin, Xianming Qing 2024 18th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)
31 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research Wideband Phased Array System at K-Band for Satellite Down-link Applications Bo Shi, Nasimuddin, Francois Chin, Xianming Qing 2023 17th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)
8 Dec 2021 SERC Institute for Infocomm Research Wideband Circularly Polarized LTCC Modular Phased Array Antenna at Ka-band Bo Shi, Nasimuddin , Xianming Qing, Francois Chin 2021 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (APS/URSI)
19 Nov 2017 SERC Institute for Infocomm Research Transmission Characterization of Glucose Solutions at Ku-band for Non-Invasive Glucose Monitoring Yijun Zhou, Xianming Qing, Ping See Shie, Francois Chin, Muhammad Faeyz Karim PIERS 2017
1 Jun 2014 SERC Institute for Infocomm Research An integrated 60GHz low power two-chip wireless system based on IEEE802.11ad standard Keping Wang, Bharatha Kumar Thangarasu, Jinna Yan, Wanxin Ye, Khiam-Boon Png, Wong Sai Ho, Raymond Keh, Zhaohui Cai, Guoping Zhang, Piew Yoong Chee, Jee Khoi Yin, Weiqiang Zhang, Xuhong Qu, Kaixue Ma, Sie Yong Law, Cheng Zhao, Jian Simon Chen, Cheng Wang Cho, Raymond Jayaraj, Jin Bo, Mei Sun, Shouxian Mou, Nagarajan Mahalingam, Yisheng Wang, Wei Meng Lim, Thin Sek Wong, Yang Lu, Wanlan Yang, Kiat Seng Yeo, Francois Chin, Xiaoming Peng, Albert Chai, Xianmin Qing, Zhining Chen 2014 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS2014)