Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
15 Feb 2024 BMRC Experimental Drug Development Centre Identification of small‐molecule binding sites of a ubiquitin‐conjugating enzyme‐UBE2T through fragment‐based screening (Pending publish) Yong Yao Loh, Jothi Anantharajan, Qiwei Huang, Weijun Xu, Justina Fulwood, Hui Qi Ng, Elizabeth Yihui Ng, Chong Yu Gea, Meng Ling Choong, Qian Wen Tan, Xiaoying Koh, Wan Hsin Lim, Kassoum Nacro, Joseph Cherian, Nithya Baburajendran, Zhiyuan Ke, CongBao Kang Protein Science
21 Sep 2018 BMRC Experimental Drug Development Centre Expression, purification of Zika virus membrane protein-NS2B in detergent micelles for NMR studies Elizabeth Yihui Ng, Ying Ru Loh, Yan Li, Qingxin Li, CongBao Kang Protein Expression and Purification
23 May 2018 BMRC Experimental Drug Development Centre Structural and ligand binding analysis of the YAP-binding domain of transcription factor TEAD4 Yan Li, Shuang Liu, Elizabeth Yihui Ng, Rong Li, Anders Poulsen, Jeffrey Hill, CongBao Kang, Ajaybabu Pobbati, Alvin Wei Hung, Wanjin Hong, Thomas Keller Biochemical Journal
20 Jul 2017 BMRC Experimental Drug Development Centre Structural characterization of the linked NS2B-NS3 protease of Zika virus Wint Wint Phoo, Weiling Wang, Ying Ru Loh, Zhenzhen Zhang, Elizabeth Yihui Ng, Thomas Hugo Keller, Dahai Luo, CongBao Kang, Yan Li FEBS Letters
15 Nov 2016 BMRC Experimental Drug Development Centre Structure of the NS2B-NS3 Protease from Zika Virus Caught after Self-Cleavage CongBao Kang, Dahai Luo, Wint Wint Phoo, Yan Li, Zhenzhen Zhang, Michelle Yueqi Lee, Ying Ru Loh, Yaw Bia Tan, Elizabeth Yihui Ng, Julien Lescar Nature Communications