Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
19 Mar 2020 BMRC Bioinformatics Institute Identification and engineering of 32 membered antifungal macrolactone notonesomycins Falicia Goh, Mingzi M. Zhang, Tian Ru Lim, Kia Ngee Low, Choy Eng Nge, Elena Heng, Wan Lin Yeo, Fernanda L. Sirota, Sharon Crasta, Zann Tan, Veronica Ng, Chung Yan Leong, Hubin Zhang, Alexander Lezhava, Swaine L. Chen, Shawn S. Hoon, Frank Eisenhaber, Birgit Eisenhaber, Yoganathan Kanagasundaram, Fong T. Wong, Siew Bee Ng
6 Jan 2020 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Biosynthetic engineering of the antifungal, anti‑MRSA auroramycin Wan Lin Yeo, Elena Heng, Lee Ling Tan, Yi Wee Lim, Kuan Chieh Ching, De‐Juin Tsai, Yi Wun Jhang, Tsai‐Ling Lauderdale, Kak‐Shan Shia, Huimin Zhao, Ee Lui Ang, Mingzi Zhang, Yee Hwee Lim, Fong Tian Wong
15 May 2019 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Characterization of Cas proteins for CRISPR‐Cas editing in streptomycetes Wan Lin Yeo, Elena Heng, Lee Ling Tan, Yi Wee Lim, Yee Hwee Lim, Shawn Hoon, Huimin Zhao, Mingzi Zhang, Fong Tian Wong
25 May 2018 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation Auroramycin: A Potent Antibiotic from Streptomyces roseosporus by CRISPR‐Cas9 Activation Yee Hwee Lim, Fong Tian Wong, Wan Lin Yeo, Kuan Chieh Ching, Yi Wee Lim, Elena Heng, Shuwen Chen, De‐Juin Tsai, Tsai‐Ling Lauderdale, Kak‐Shan Shia, Ying Swan Ho, Shawn Hoon, Ee Lui Ang, Mingzi Zhang, Huimin Zhao
10 Apr 2017 BMRC Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation CRISPR–Cas9 strategy for activation of silent Streptomyces biosynthetic gene clusters Mingzi Zhang, Fong Tian Wong, Yajie Wang, Shangwen Luo, Yee Hwee Lim, Elena Heng, Wan Lin Yeo, Ryan E Cobb, Behnam Enghiad, Ee Lui Ang, Huimin Zhao