Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Feb 2022 SERC Institute of Microelectronics An On-Chip 2-D DFT Accelerator Ultrasonic Wavefront for Convolutional Neural Networks Kok-Hin Teng, Salahuddin Raju, Di Zhu, Jayce Lay Keng Lim, Daniel Ssu-Han Chen, Eva Wai Leong Ching, Sharma Jaibir, Lee En-Yuan Joshua, Eldwin Jiaqiang Ng, Kevin Chai Tshun Chuan, Amit Lal 2021 IEEE USNC-URSI Radio Science Meeting (Joint with AP-S Symposium)
13 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics Silicon-On-Nothing ScAlN pMUTs David Sze Wai Choong, Daniel Ssu-Han Chen, Duan Jian Goh, Jihang Liu, Sagnik Ghosh, Yul Koh, Jaibir Sharma, Srinivas Merugu, Fabio Quaglia, Marco Ferrera, Alessandro Stuart Savoia, Eldwin Jiaqiang Ng 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
12 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics Piezoelectric over Silicon-on-Nothing (pSON) process Jaibir Sharma, Duan Jian Goh, Srinivas Merugu, Yul Koh, Sagnik Ghosh, Md Hazwani Khairy, Eldwin Jiaqiang Ng 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
12 Nov 2021 SERC Institute of Microelectronics High Resolution, High Frequency Ultrasonic Ranging in Air with pMUTs Yul Koh, David Sze Wai Choong, Daniel Ssu-Han Chen, Duan Jian Goh, Sagnik Ghosh, Jaibir Sharma, Srinivas Merugu, Fabio Quaglia, Marco Ferrera, Alessandro Stuart Savoia, Eldwin Jiaqiang Ng 2021 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS)
24 Aug 2021 SERC Institute of Microelectronics A 5-pJ/Bit OOK Transmitter Using MEMS-Based RF Oscillator for IoT Application in 180-nm CMOS Jingcheng Tao, Nan Wang, Eldwin Jiaqiang Ng, Yao Zhu, Chun-Huat Heng IEEE Microwave and Wireless Components Letters
16 Jul 2021 SERC Institute of Microelectronics NDIR CO2 gas sensing using CMOS compatible MEMS ScAlN-based pyroelectric detector Doris Keh Ting Ng, Chong Pei Ho, Linfang Xu, Weiguo Chen, Yuan Hsing Fu, Tantan Zhang, Li Yan Siow, Norhanani Jaafar, Eldwin Jiaqiang Ng, Yuan Gao, Hong Cai, Qingxin Zhang, Lennon Yao Ting Lee Sensors and Actuators B: Chemical
27 Apr 2021 SERC Institute of Microelectronics A 75.3 pJ/b Ultra-Low Power MEMS-Based FSK Transmitter in ISM-915 MHz Band for Pico-IoT Applications Kai Tang, Chuanshi Yang, Zhongyuan Fang, Wensong Wang, Nan Wang, Yao Zhu, Eldwin Jiaqiang Ng, Chun-Huat Heng, Yuanjin Zheng 2021 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)
1 Oct 2013 SERC Institute of Microelectronics A Bistable Electrostatic Silicon Nanofin Relay for Nonvolatile Memory Application Bowoon Soon, Eldwin Jiaqiang Ng, Navab Singh, Julius Minglin Tsai, You Qian, Chengkuo Le Journal of Microelectromechanical Systems
2 Aug 2013 SERC Institute of Microelectronics A bi-stable nanoelectromechanical non-volatile memory based on van der Waals force Bo Woon Soon, Eldwin Jiaqiang Ng, You Qian, Navab Singh, Minglin Julius Tsai, Chengkuo Lee Applied Physics Letters