Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
11 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Prediction of Synthetic Lethal Interactions in Human Cancers using Multi-view Graph Auto-Encoder Zhifeng Hao, Di Wu, Yuan Fang, Min Wu, Ruichu Cai, Xiaoli Li IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
16 Apr 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Anisotropic Collective Charge Excitations in Quasimetallic 2D Transition‐Metal Dichalcogenides Chi Sin Tang, Xinmao Yin, Ming Yang, Di Wu, Jing Wu, Lai Mun Wong, Changjian Li, Shi Wun Tong, Yung‐Huang Chang, Fangping Ouyang, Yuan Ping Feng, Shi Jie Wang, DongZhi Chi, Mark B. H. Breese, Wenjing Zhang, Andrivo Rusydi, Andrew T. S. Wee Advanced Science
27 Dec 2016 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Role of Water in Catalyzing Proton Transfer in Glucose Dehydration to 5-Hydroxymethylfurfural Feng Zhou, Xiang Sun, Di Wu, Yugen Zhang, Haibin Su ChemCatChem
16 Mar 2016 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Mechanistic Study on Oxorhenium-Catalyzed Deoxydehydration and Allylic Alcohol Isomerization Di Wu, Yugen Zhang, Haibin Su Chemistry - An Asian Journal
12 Mar 2014 BMRC Institute of Bioengineering and Nanotechnology Highly Efficient Chemical Process To Convert Mucic Acid into Adipic Acid and DFT Studies of the Mechanism of the Rhenium-Catalyzed Deoxydehydration Xiukai Li, Di Wu, Ting Lu, Guangshun Yi, Haibin Su, Yugen Zhang Angewandte Chemie International Edition