Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Dec 2019 BMRC Bioinformatics Institute New High-Throughput Screening Identifies Compounds That Reduce Viability Specifically in Liver Cancer Cells That Express High Levels of SALL4 by Inhibiting Oxidative Phosphorylation Justin L. Tan, Feng Li, Joanna Z. Yeo, Kol Jia Yong, Mahmoud A. Bassal, Guo Hao Ng, May Yin Lee, Chung Yan Leong, Hong Kee Tan, Chan-shuo Wu, Bee Hui Liu, Tim H. Chan, Zi Hui Tan, Yun Shen Chan, Siyu Wang, Zhi Han Lim, Tan Boon Toh, Lissa Hooi, Kia Ngee Low, Siming Ma, Nikki R. Kong, Alicia J. Stein, Yue Wu, Matan T. Thangavelu, Atsushi Suzuki, Giridharan Periyasamy, John M. Asara, Yock Young Dan, Glenn K. Bonney, Edward K. Chow, Guo-Dong Lu, Huck Hui Ng, Yoganathan Kanagasundaram, Siew Bee Ng, Wai Leong Tam, Daniel G. Tenen, Li Chai Gastroenterology
14 Mar 2019 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Monitoring structural modulation of redox-sensitive proteins in cells with MS-CETSA Wendi Sun, Lingyun Dai, Han Yu, Brenda Puspita, Tianyun Zhao, Feng Li, Justin L. Tan, Yan Ting Lim, Ming Wei Chen, Radoslaw M. Sobota, Daniel G. Tenen, Nayana Prabhu, Pär Nordlund Redox Biology
5 Jul 2018 BMRC Bioinformatics Institute Targeting cancer addiction for SALL4 by shifting its transcriptome with a pharmacologic peptide Bee Hui Liu, Chacko Jobichen, C. S. Brian Chia, Tim Hon Man Chan, Jing Ping Tang, Theodora X. Y. Chung, Jia Li, Anders Poulsen, Alvin W. Hung, Xiaoying Koh-Stenta, Yaw Sing Tan, Chandra S. Verma, Hong Kee Tan, Chan-shuo Wu, Feng Li, Jeffrey Hill, Joma Joy, Henry Yang, Li Chai, J. Sivaraman, Daniel G. Tenen Proceedings of the National Academy of Sciences
5 Jul 2018 BMRC Experimental Drug Development Centre Targeting cancer addiction for SALL4 by shifting its transcriptome with a pharmacologic peptide Bee Hui Liu, Chacko Jobichen, Cheng San Brian Chia, Tim Hon Man Chan, Jing Ping Tang, Theodora Chung, Jia Li, Anders Poulsen, Alvin W. Hung, Xiaoying Koh-Stenta, Yaw Sing Tan, Chandra S. Verma, Hong Kee Tan, Chan-shuo Wu, Feng Li, Jeffrey Hill, Joma Joy, Henry Yang, Li Chai, J. Sivaraman, Daniel G. Tenen PNAS
19 May 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Super-Enhancers and Broad H3K4me3 Domains Form Complex Gene Regulatory Circuits Involving Chromatin Interactions Fan Cao, Yiwen Fang, Hong Kee Tan, Yufen Goh, Jocelyn Yeen Hui Choy, Bryan Thean Howe Koh, Jiong Hao Tan, Nicolas Bertin, Aroul , Ramadass, Ewan Hunter, Jayne Green, Matthew Salter, Alexandre Akoulitchev, Wilson Wang, Wee Joo Chng, Daniel G. Tenen, Melissa J. Fullwood Scientific Reports
21 Sep 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Non-canonical NF-κB signalling and ETS1/2 cooperatively drive C250T mutant TERT promoter activation (Pending publish) Yinghui Li, Qi-Ling Zhou, Wenjie Sun, Prashant Chandrasekharan, Hui Shan Cheng, Zhe Ying, Manikandan Lakshmanan, Anandhkumar Raju, Daniel G. Tenen, Shi-Yuan Cheng, Kai-Hsiang Chuang, Jun LI, Shyam Prabhakar, Mengfeng Li, Vinay Tergaonkar Nature Cell Biology