Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Apr 2023 SERC Institute for Infocomm Research Device Features Based on Linear Transformation With Parallel Training Data for Replay Speech Detection Longting Xu, Jichen Yang, Chang Huai You, Xinyuan Qian, Daiyu Huang IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing
16 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering PLA-lignin nanofibers as antioxidant biomaterials for cartilage regeneration and osteoarthritis treatment Ruiming Liang, Xingchen Yang, Pek Yin Michelle Yew, Sigit Sugiarto, Qiang Zhu, Jinmin Zhao, Xian Jun Loh, Li Zheng, Dan Kai Journal of Nanobiotechnology
1 Aug 2020 SERC Institute for Infocomm Research Two-core photonic crystal fiber with selective liquid infiltration in the central air hole for temperature sensing Chenlu Wang, Perry Ping Shum, Dora Juan Juan Hu, Yu-Cheng Chen, Zhilin Xu, Shuhui Liu, Yanan Zhang, Yongwei Zhu, Yu Zheng, Baocheng Li, Chen Yang, Weijun Tong, Yue Meng, Georges Humbert OSA Continuum
11 Oct 2019 SERC Institute for Infocomm Research, Other Institutions Extraction of Octave Spectra Information for Spoofing Attack Detection Jichen Yang, Rohan Kumar Das, Nina Zhou IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing
15 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Device Feature Extractor for Replay Spoofing Detection Tran Huy Dat, Chang Huai You, Jichen Yang Interspeech 2019
2 Sep 2018 SERC Institute for Infocomm Research Feature with Complementarity of Statistics and Principal Information for Spoofing Detection Jichen Yang, Changhuai You, Qianhua He Interspeech 2018