Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The RNA-binding protein HuR is a negative regulator in adipogenesis Diana Teh Chee Siang, Yen Ching Lim, Aung Maung Maung Kyaw, Khaing Nwe Win, Sook Yoong Chia, Ufuk Degirmenci, Xiang Hu, Bryan C. Tan, Arcinas Camille Esther Walet, Lei Sun, Dan Xu Nature Communications
12 Sep 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology VHL Deficiency Drives Enhancer Activation of Oncogenes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Xiaosai Yao, Jing Tan, Kevin Junliang Lim, Joanna Koh, Wen Fong Ooi, Zhimei Li, Dachuan Huang, Manjie Xing, Yang Sun Chan, James Zhengzhong Qu, Su Ting Tay, Giovani Wijaya, Yue Ning Lam, Jing Han Hong, Ai Ping Lee-Lim, Peiyong Guan, Michelle Shu Wen Ng, Cassandra Zhengxuan He, Joyce Suling Lin, Tannistha Nandi, Aditi Qamra, Chang Xu, Swe Swe Myint, James O. J. Davies, Jian Yuan Goh, Gary Loh, Bryan C. Tan, Steven G. Rozen, Qiang Yu, Iain Bee Huat Tan, Christopher Wai Sam Cheng, Shang Li, Kenneth Tou En Chang, Puay Hoon Tan, David Lawrence Silver, Alexander Lezhava, Gertrud Steger, Jim R. Hughes, Bin Tean Teh, Patrick Tan Cancer Discovery
11 Feb 2014 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Fat storage-inducing transmembrane protein 2 is required for normal fat storage in adipose tissue Diego A. Miranda, Ji-Hyun Kim, Long N. Nguyen, Wang Cheng, Bryan C. Tan, Vera J. Goh, Jolene S. Y. Tan, Jadegoud Yaligar, Bhanu Prakash KN, S. Sendhil Velan, Hongyan Wang, David L. Silver Journal of Biological Chemistry