Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Autophagy Governs Protumorigenic Effects of Mitotic Slippage–induced Senescence Rekha Jakhar, Monique N.H. Luijten, Alex X.F. Wong, Bing Cheng, Ke Guo, Suat P. Neo, Bijin Au, Madhura Kulkarni, Kah J. Lim, Jiamila Maimaiti, Han C. Chong, Elaine H. Lim, Tee B.K. Tan, Kong W. Ong, Yirong Sim, Jill S.L. Wong, James B.K. Khoo, Juliana T.S. Ho, Boon T. Chua, Indrajit Sinha, Xiaomeng Wang, John E. Connolly, Jayantha Gunaratne, Karen C. Crasta Molecular Cancer Research
19 Jul 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology PRMT5-mediated regulation of developmental myelination Patrizia Casaccia, Antonella Scaglione, Julia Patzig, Jialiang Liang, Rebecca Frawley, Jabez Bok, Angeliki Mela, Camila Yattah, Jingxian Zhang, Shun Xie Teo, Ting Zhou, Shuibing Chen, Emily Bernstein, Peter Canoll, Ernesto Guccione Nature Communications
15 Mar 2017 SERC Institute of Microelectronics Study of Line-Space Pitch Multiplication Using Graphoepitaxy Directed Self-Assembly for Semiconductor Applications Shijie Wang, Wei Deng, Yong Ann Seow, Bing Chen, Qun Ying Lin Journal of Electronic Materials
14 Apr 2016 SERC Institute of Microelectronics Wafer-Scale Dies-Transfer Bonding Technology for Hybrid III/V-on-Silicon Photonic Integrated Circuit Application Yuanbing Cheng, Xianshu Luo, Junfeng Song, Tsung-Yang Liow, Qi Jie Wang, Mingbin Yu IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
20 Jan 2016 BMRC Singapore Bioimaging Consortium In vivo covalent cross-linking of photon-converted rare-earth nanostructures for tumour localization and theranostics Xiaogang Liu, Huabing Chen, Mingyuan Gao, Xiaoyuan Chen, Edwin K.L. Yeow, Xiangzhao Ai, Chris Jun Hui Ho, Junxin Aw, Amalina Binte Ebrahim Attia, Jing Mu, Yu Wang, Xiaoyong Wang, Yong Wang, Gang Liu, Malini Olivo, Bengang Xing Nature Communications
13 Jan 2016 BMRC Bioinformatics Institute A novel imaging method for quantitative Golgi localization reveals differential intra-Golgi trafficking of secretory cargoes Hieng Chiong Tie, Divyanshu Mahajan, Bing Chen, Li Cheng, Antonius M. J. VanDongen, Lei Lu, Adam Linstedt Molecular Biology of the Cell