Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
3 Feb 2020 BMRC Genome Institute of Singapore Genomic landscape of lung adenocarcinoma in East Asians Jianbin Chen, Hechuan Yang, Audrey Su Min Teo, Lidyana Bte Amer, Faranak Ghazi Sherbaf, Chu Quan Tan, Jacob Josiah Santiago Alvarez, Bingxin Lu, Jia Qi Lim, Angela Takano, Rahul Nahar, Yin Yeng Lee, Cheryl Zi Jin Phua, Khi Pin Chua, Lisda Suteja, Pauline Jieqi Chen, Mei Mei Chang, Tina Puay Theng Koh, Boon-Hean Ong, Devanand Anantham, Anne Ann Ling Hsu, Apoorva Gogna, Chow Wei Too, Zaw Win Aung, Yi Fei Lee, Lanying Wang, Tony Kiat Hon Lim, Andreas Wilm, Poh Sum Choi, Poh Yong Ng, Chee Keong Toh, Wan-Teck Lim, Siming Ma, Bing Lim, Jin Liu, Wai Leong Tam, Anders Jacobsen Skanderup, Joe Poh Sheng Yeong, Eng-Huat Tan, Caretha L. Creasy, Daniel Shao Weng Tan, Axel M. Hillmer, Weiwei Zhai
1 Mar 2018 SERC Institute for Infocomm Research Attack and Countermeasure on Interlock-Based Device Pairing Schemes Yongdong Wu, Binbin Chen, Zhigang Zhao, Yao Cheng
31 Jul 2015 SERC Institute for Infocomm Research Improving Twitter Named Entity Recognition using Word Representations Zhiqiang Toh, Bin Chen, Jian Su
15 Dec 2014 SERC Data Storage Institute Two-level Storage QoS to Manage Performance for Multiple Tenants with Multiple Workloads Shu Qin Ren, Shibin Cheng, Yu Zhang, En Sheng Lim, Khai Leong Yong
20 Jul 2011 SERC Institute of High Performance Computing Motor Force Homeostasis in Skeletal Muscle Contraction Bin Chen, Huajian Gao