Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
8 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Next‐Generation Vitrimers Design through Theoretical Understanding and Computational Simulations Ke Li, Nam Van Tran, Yuqing Pan, Sheng Wang, Zhicheng Jin, Guoliang Chen, Shuzhou Li, Jianwei Zheng, Xian Jun Loh, Zibiao Li Advanced Science
28 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Core‐Shell Micro‐ and Nano‐Structures for The Modification of Light‐Surface Interactions Reuben J. Yeo, Jayven C. C. Yeo, Sze Yu Tan, Anqi Sng, Nikodem Tomczak, Joseph Kinyanjui Muiruri, Suxi Wang, Pei Wang, Warintorn Thitsartarn, Fuke Wang, Enyi Ye, Zibiao Li, Jianwei Xu, Xian Jun Loh, Qiang Zhu Advanced Optical Materials
10 Nov 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Temperature dependence of pressure sensitive flow in bulk metallic glass composites Priyanka Saini, Yakai Zhao, Biao Li, Long Zhang, U. Ramamurty, R.L. Narayan Journal of Materials Science & Technology
12 Oct 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Stimuli-cleavable moiety enabled vinyl polymer degradation and emerging applications Jie Zheng, Zhuang Mao Png, Xian Chun Nicky Quek, Xian Jun Loh, Zibiao Li Green Chemistry
18 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Origins of Charge Mobility Decreasing from Stretching–Releasing Cycles in Polymer Semiconductors Xi Chen, Ke Li, Benzhi Min, Zibiao Li, Lian Duan, Haoyuan Li, Shuzhou Li Macromolecules
18 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanoarchitecture-Integrated Hydrogel Systems toward Therapeutic Applications Houjuan Zhu, Jie Zheng, Xin Yi Oh, Chui Yu Chan, Beverly Qian Ling Low, Jia Qian Tor, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Xian Jun Loh, Zibiao Li ACS Nano
16 Mar 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Ionogels: recent advances in design, material properties and emerging biomedical applications (Pending publish) Xiaotong Fan, Siqi Liu, Zhenhua Jia, J. Justin Koh, Jayven Chee Chuan Yeo, Chen-Gang Wang, Nayli Erdeanna Surat'man, Xian Jun Loh, Jean Le Bideau, Chaobin He, Zibiao Li, Teck-Peng Loh Chemical Society Reviews
9 Dec 2022 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Self-healing polymer design from dynamic B–O bonds to their emerging applications Jie Zheng, Xin Yi Oh, Enyi Ye, Wai Hon Chooi, Qiang Zhu, Xian Jun Loh, Zibiao Li Materials Chemistry Frontiers
6 Dec 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Advances in Single-component inorganic nanostructures for photoacoustic imaging guided photothermal therapy Houjuan Zhu, Bofan Li, Chui Yu Chan, Beverly Low Qian Ling, Jiaqian Tor, Xin Yi Oh, Wenbin Jiang, Enyi Ye, Zibiao Li, Xian Jun Loh Advanced Drug Delivery Reviews
19 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Conformational transition-induced simultaneous fluorescence enhancement of oxytetracycline and rhodamine B under a single excitation wavelength Songlin Zhang, Pengchen Su, Long Yu, Yunfei Lu, Enyi Ye, Zibiao Li, Houjuan Zhu, Weijie Hu, Xian Jun Loh, Suhua Wang Dalton Transactions