Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Jan 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology The RNA-binding protein HuR is a negative regulator in adipogenesis Diana Teh Chee Siang, Yen Ching Lim, Aung Maung Maung Kyaw, Khaing Nwe Win, Sook Yoong Chia, Ufuk Degirmenci, Xiang Hu, Bryan C. Tan, Arcinas Camille Esther Walet, Lei Sun, Dan Xu Nature Communications
6 Apr 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology De novo reconstruction of human adipose transcriptome reveals conserved lncRNAs as regulators of brown adipogenesis Chunming Ding, Yen Ching Lim, Sook Yoong Chia, Dan Xu, Arcinas Camille Esther Walet, Shaohai Xu, Kinyui Alice LO, Yanling Zhao, Dewen Zhu, Zhihui Shan, Qingfeng Chen, Melvin Khee-Shing Leow, Lei Sun Nature Communications
6 Apr 2018 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences De novo reconstruction of human adipose transcriptome reveals conserved lncRNAs as regulators of brown adipogenesis Chunming Ding, Yen Ching Lim, Sook Yoong Chia, Arcinas Camille Esther Walet, Shaohai Xu, Kinyui Alice LO, Yanling Zhao, Dewen Zhu, Zhihui Shan, Qingfeng Chen, Melvin Khee-Shing Leow, Dan Xu, Lei Sun Nature Communications
1 Aug 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Dynamic transcriptome changes during adipose tissue energy expenditure reveal critical roles for long noncoding RNA regulators Zhiqiang Bai, Xiao-ran Chai, Myeong Jin Yoon, Hye-Jin Kim, Kinyui Alice LO, Zhi-chun Zhang, Dan Xu, Diana Teh Chee Siang, Arcinas Camille Esther Walet, Shao-hai Xu, Sook-Yoong Chia, Peng Chen, Hongyuan Yang, Sujoy Ghosh, Lei Sun PLOS One