Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
17 Jan 2019 Others Bioinformatics Institute Organic cation transporter 3 (Oct3) is a distinct catecholamines clearance route in adipocytes mediating the beiging of white adipose tissue Wenxin Song, Qi Luo, Yuping Zhang, Linkang Zhou, Ye Liu, Zhilong Ma, Jianan Guo, Yuedong Huang, Lili Cheng, Ziyi Meng, Zicheng Li, Bin Zhang, Siqi Li, Sook Wah Yee, Hao Fan, Peng Li, Kathleen M. Giacomini, Ligong Chen PLoS Biology
26 Sep 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Priming of lineage-specifying genes by Bcl11b is required for lineage choice in post-selection thymocytes Satoshi Kojo, Hirokazu Tanaka, Takaho A. Endo, Sawako Muroi, Ye Liu, Wooseok Seo, Mari Tenno, Kiyokazu Kakugawa, Yoshinori Naoe, Krutula Nair, Kazuyo Moro, Yoshinori Katsuragi, Akinori Kanai, Toshiya Inaba, Takeshi Egawa, Byrappa Venkatesh, Aki Minoda, Ryo Kominami, Ichiro Taniuchi Nature Communications
12 Feb 2016 Others Bioinformatics Institute Recognizing Complex Activities by a Probabilistic Interval-Based Model Li Cheng, Ye Liu, Yongpo Jia, David S. Rosenblum, Li Liu Proceedings of the Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-16)
26 Sep 2013 SERC Institute of Materials Research and Engineering Photoluminescence from Amino-Containing Polymer in the Presence of CO2: Carbamato Anion Formed as a Fluorophore (Pending publish) Beng Hong Tan, Chaobin He, Ye Liu, Xiaoyong Pan, Guan Wang, Chee Leng Lay Scientific Reports