Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
21 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering All‐Optical Switching of Structural Color with a Fabry–Pérot Cavity (Pending publish) Omar A. M. Abdelraouf, Xin Cai Wang, Choon Hwa Goh Ken, Chee Beng Lim Nelson, Siu Kit Ng, Wei De Wang, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu Advanced Photonics Research
10 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Incomplete Phase Metasurface for Wavefront Reconstruction (Pending publish) Qiyao Liu, Zhengtong Liu, Xuezhi Ma, Jie Deng, Chen Zhang, Zhenmin Chen, Arash Nemati, Sui Kit Ng, Sergey Gorelik, Siew Lang Teo, Rong Ji, Meng Zhao, Leonard Verano Gonzaga, Hong Liu, Fuyong Yue, Shaohua Yu, Yu Luo, Qian Wang ACS Photonics
3 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Unsupervised Optical Flow Estimation for Differently Exposed Images in LDR Domain Ziyang Liu, Zhengguo Li, Weihai Chen, Xingming Wu, Zhong Liu IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
17 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Recent Advances in Tunable Metasurfaces: Materials, Design, and Applications Omar A. M. Abdelraouf, Ziyu Wang, Hailong Liu, Zhaogang Dong, Qian Wang, Ming Ye, Xiao Renshaw Wang, Qi Jie Wang, Hong Liu ACS Nano
15 Jul 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Lithographic Patterning of Nanoscale Arrays of the Oxidase Enzyme CotA: Effects on Activity and Stability Silvia Fruncillo, Yeow Teck Toh, Christopher F. Blanford, Xiaodi Su, Hong Liu, Lu Shin Wong Advanced Materials Technologies
4 Jul 2022 SERC Institute for Infocomm Research DSRGAN: Detail Prior-Assisted Perceptual Single Image Super-Resolution via Generative Adversarial Networks Ziyang Liu, Zhengguo Li, Xingming Wu, Zhong Liu, Weihai Chen IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
6 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Phase-change perovskite metasurfaces for dynamic color tuning Jingyi Tian, Daniele Cortecchia, Yutao Wang, Hailong Liu, Elena Feltri, Hong Liu, Giorgio Adamo, Cesare Soci Nanophotonics
9 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Order Photonic Cavity Modes Enabled 3D Structural Colors Hailong Liu, Hongtao Wang, Hao Wang, Jie Deng, Qifeng Ruan, Wang Zhang, Omar A. M. Abdelraouf, Norman Soo Seng Ang, Zhaogang Dong, Joel K. W. Yang, Hong Liu ACS Nano
8 Apr 2022 SERC Institute for Infocomm Research Implicit Motion-Compensated Network for Unsupervised Video Object Segmentation Lin Xi, Weihai Chen, Xingming Wu, Zhong Liu, Zhengguo Li IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
21 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Facile Synthesis of Iron Oxide Nanozymes for Synergistically Colorimetric and Magnetic Resonance Detection Strategy Shihui Huang, Shuqi Jiang, Hong Liu, Jiali Cai, Gengjia Chen, Junyao Xu, Dan Kai, Pengli Bai, Ruiping Zhou, Zhiyong Wang Journal of Biomedical Nanotechnology