Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
22 Apr 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Draft genome of the lined seahorse, Hippocampus erectus Ruobo Gu, Meng Xu, Qiang Lin, Ying Qiu, Jia Li, Chao Bian, Huixian Zhang, Geng Qin, Yanhong Zhang, Wei Luo, Jieming Chen, Xinxin You, Mingjun Fan, Min Sun, Pao Xu, Byrappa Venkatesh, Junming Xu, Hongtuo Fu, Qiong Shi GigaScience
19 Jun 2015 SERC Data Storage Institute PREDICTION OF VIBRATION IN PM SYNCHRONOUS MOTOR BASED ON CALCULATION OF STATOR NATURAL FREQUENCY Yinquan Yu, Chao Bi, Quan Jiang, Song Lin, Nay Lin Htun Aung, A. AL. MAMUN Microsystem Technologies
2 Dec 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Mudskipper genomes provide insights into the terrestrial adaptation of amphibious fishes Xinxin You, Chao Bian, Qijie Zan, Xun Xu, Xin Liu, Jieming Chen, Jintu Wang, Ying Qiu, Wujiao Li, Xinhui Zhang, Ying Sun, Shixi Chen, Wanshu Hong, Yuxiang Li, Shifeng Cheng, Guangyi Fan, Chengcheng Shi, Jie Liang, Y. Tom Tang, Chengye Yang, Zhiqiang Ruan, Jie Bai, Chao Peng, Qian Mu, Jun Lu, Mingjun Fan, Shuang Yang, Zhiyong Huang, Xuanting Jiang, Xiaodong Fang, Guojie Zhang, Yong Zhang, Gianluca Polgar, Hui Yu, Jia Li, Zhongjian Liu, Guoqiang Zhang, Vydianathan Ravi, Steven L. Coon, Jian Wang, Huanming Yang, Byrappa Venkatesh, Jun Wang, Qiong Shi Nature Communications
23 Jun 2014 SERC Data Storage Institute NATURAL FREQUENCY OF STATOR CORE OF PM SYNCHRONOUS MOTOR Yinquan Yu, Chao Bi, Quan Jiang, Song Lin, Nay Lin Htun Aung, A. A. MAMUN 23rd ASME Annual Conference on Information Storage and Process Systems (ISPS2014)
20 May 2014 SERC Data Storage Institute VIBRATION STUDY AND CLASSIFICATION OF ROTOR FAULTS IN PM SYNCHRONOUS MOTOR Song Lin, Nay Lin Htun Aung, A. A. Mamun, Yinquan Yu, Chao Bi, Quan Jiang Microsystem Technologies